KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
DÖVME YAPTIRMAK DİNİMİZDE HARAM MIDIR?
Müslüman toplumlar olarak, inancımızı Kur’an ın yani Allah ın hükümlerine göre yaşamayıp, beşerin oluşturduğu FIKIH kurallarına, beşerin kanunlarına göre yaşadığımız içindir ki, Allah katında neyin helal, neyin haram olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. İnancımızı yaşamak adına, yanlış bir yöntem kullandığımız için, izlediğimiz yolda yanlış oluyor.
 
Günümüzde çok tartışılan ve bir o kadarda farklı düşüncelerin, sözlerin söylendiği, din adına sorulan bir soru vardır.  DÖVME YAPTIRMAK DİMİZDE HARAM MIDIR? Helal ve haram koyma yetkisinin, yalnız Allah ın yetkisinde olduğunu lütfen unutmayalım. Hangi konuda olursa olsun, bizlere din ve inanç adına konuştukları, anlattıkları bir konunun haram ve helal olduğunu doğru anlamak istiyorsak, kendimize şu soruyu sormalıyız ve onu anlamaya çalışmalıyız. “ALLAH BU KONUDA KUR’AN DA NE DİYOR.”
 
Eğer birileri, bu konuyu Kur’an da bulamazsınız, bunu Allah ın resulü haram kılmıştır diyorlarsa size, bilin ki bu şahıslar, Allah ın elçisine iftira atıyor demektir. Peygamberimiz Allah ın hüküm vermediği konularda, kendi düşüncesi ile hüküm veremeyeceğini, Kur’an bizzat bizlere söylüyor. DÖVME YAPMA KONUSU KUR’AN DA ASLA GEÇMEZ VE ALLAH IN BÖYLE BİR HARAMI, YASAĞIDA YOKTUR. Bakın helal ve haram konusunda, Rabbimiz bizleri nasıl uyarıyor. 
 
Nahl 116: Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, “BU HELÂLDİR, ŞU DA HARAMDIR” DEMEYİN! ÇÜNKÜ ALLAH'A KARŞI YALAN UYDURMUŞ OLURSUNUZ. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. ( Bayraktar Bayraklı meali)
 
Bu ayetten de anlıyoruz ki, helal ve haram koyma yetkisi yalnız Allah ın dır. Eğer Allah Kur’an da haram demiyorsa bir konuda, buna haram dememiz Allah a açıkça iftiradır. Ne yazık ki bizler bu büyük günahı çok fazla işliyoruz. Bu günahlar yetmiyor, birde Allah ın elçisine iftira atıyoruz. Bakın peygamberimizin, dövme konusunda ne söylediğini iddia ediyorlar. 
 
“Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde ALLAH’IN YARATTIĞI ŞEKLİ DEĞİŞTİRENLERE ALLAH LANET ETMİŞTİR” (Buhari, Libas, 87; Müslim, Libas, 120).  
 
Bu sözlerin peygamberimiz tarafından söylendiğini iddia etmek, Allah ın elçisine büyük bir iftiradır. Günümüzde bu hadise gönülleri çok fazla ısınmayanlar, ama reddetmek istemeyenler, bu hadisin son kısmına şöyle bir not ilave etmişler. “Peygamber Efendimizin burada kastettiği, sağlık nedeni dışında bunları yaptıranlardır.” Düşüne biliyor musunuz kadınlarımızın kaşlarını ve yüzündeki tüylerini bile aldırmasının günah olacağını söyleyebiliyorlar. Bunun doğru olamayacağına inananlarda, sağlık nedeniyle olursa bu söz geçerli değil diyerek, kendi uydurdukları yanlışa işte böyle kulp bulabiliyorlar. Dişleri yanlış beslenmeden ya da çok fazla meme kullanmış bir çocuk dişleri de eğri çıkacaktır. Bunun sağlığına bir etkisi de olmaz. Bunun düzeltilemeyeceğini nasıl söyleriz. Kötü olanı ise bunu peygamberimizin söylediğine inanmamızdır. Lütfen dikkat, bu sözler kadınlara söyleniyor. İlginç değil mi? Erkeklere serbest mi? Buna benzer yalnız kadınlara hitap eden, çok hadis uydurulmuştur. Bunun nedeninin yorumunu sizlere bırakıyorum.  Rivayet edilen hadisin son bölümünde, eminim dikkatinizi çekmiştir bir cümle var ve bakın ne diyor.
 
“ALLAH’IN YARATTIĞI ŞEKLİ DEĞİŞTİRENLERE, ALLAH LANET ETMİŞTİR”
 
Bunu söyleyenlere sormazlar mı, madem insan bedeninde bazı şeyleri değiştirme özgürlüğü yok, SÜNNET NEDEN OLUYORSUNUZ, BUDA ALLAH IN YARATTIĞI ŞEKLİ DEĞİŞTİRMEK DEĞİL Mİ? Hâşâ Allah erkeklerin cinsel uzvunu, gerektiği şekilde yaratmadı da, bizler onumu düzeltip daha sağlıklı bir şekle sokuyoruz. İŞİN İLGİNÇ OLANI, ERKEKLERİN SÜNNET OLMASINDAN, KUR’AN TEK KELİME BİLE BAHSETMEZ, YANİ ALLAH IN BÖYLE BİR EMRİ YOKTUR. Ama bugün Yahudilerin ellerinde bulunan, bize göre tahrif edilmiş ve ilaveler yapılmış, Tevrat adını verdikleri kitapta yazar. Yoksa bizler farkında olmadan, Yahudileştik de farkında mı değiliz. Yorum sizlerin. Bu konuya girmek istemiyorum. Dövme yaptırmak fıtratı değiştirmekse, estetik ameliyatta yaptırmak haram olmalı değil mi? Burun ameliyatı yaptırıp, burnunu düzelttirenlere de, aynı şeyi söyleyebilecekler mi?
 
Ben hadis rivayetlerin tamamına karşı değilim, ama ben hiçbir rivayet edilen hadisin, dine hüküm koyamayacağını bilen bir Müslüman’ım.  Elbette peygamberimizin bizlere örnek olacak, Kur’an ın onayladığı o kadar güzel sözleri var ki günümüze ulaşan, bir örnek vermek istiyorum.
 
“ALLAH’IN KİTABINDA HELAL KILDIĞI HELAL, HARAM KILDIĞI HARAMDIR. HAKKINDA SUSTUĞU İSE SERBESTTİR. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir.” Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K. Libas 6 İbni Mace K. Etime 60/ El-Müracaat sayfa 20
Dövme yaptırma konusu ilginçtir, Yahudilerin inançlarında, kutsal saydıkları kitaplarında da geçer ve yasaklanmıştır. Tekrar hatırlatmak isterim, Kur’an da tek kelime bile bahsedilmemiştir. Diyanet İşleri yüksek kurulu başkanlığı bakın bu konuda ne söylüyor. 
 
“Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, DİNEN DE YASAKLANMIŞTIR. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır.” (Nisa 4/119)
 
Dikkat ettiyseniz kurul, daha önce verdiğim rivayet hadis etkisiyle aynı şeyleri söylemiş. İlginç olan, dövme yaptırmanın dinen yasaklanmış olduğunu söylemeleridir. Tekrar hatırlatmak isterim, dinde yasak ve haram koyacak makam yalnız Allah dır. Allah ın da Kur’an da böyle bir yasağı yoktur. Kur’an dan dövmenin yasaklandığına örnek gösterdikleri ayete bakalım, acaba konumuzla, dövmeyle ilgisi var mı?
 
Nisa 119: “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de HAYVANLARIN KULAKLARINI YARACAKLAR; onlara emredeceğim de ALLAH'IN YARATIŞINI DEĞİŞTİRECEKLER!” Kim Allah'ın yerine şeytanı dost tutarsa, elbette açık bir ziyana uğramıştır. (Bayraktar Bayraklı meali)
 
Ayete baktığımızda, dövme yaptırmanın haram olduğu konusuyla, yakından ve uzaktan bir ilgisinin olmadığını zaten görüyorsunuz. Çünkü Allah bir yasak koyduğunda, onu çok açık bir şekilde, hatta nice örneklerle izah edildiğini Kur’an da bizlere söylüyor. Peki, bu ayette geçenlerin konusu nedir, yazmışken ayeti de anlamaya çalışalım.  Hayvanların kulaklarını delme konusu, cahiliye adetlerinden olup, bazı hayvanlar ayrılıp, kulakları işaretlenip, bu hayvanlar hiçbir işte kullanılmayıp, Allah ın dışından edindikleri ilahlara, şefaatçilere, veliler adına kesilirmiş. Kur’an da Allah, bir başka ayetinde haramlar koyarken zaten bizleri uyarıyor ve ne diyordu?  “ALLAH DAN BAŞKASININ ADINA KESİLEN HAYVANLARI YEMEYİN.”
 
Gelelim Allah ın yaratışını değiştirme konusuna. Bu ayette bahsedilen insanların, hayvanların ve tüm canlıların yaratılmasını takdir eden, Allah ın bir ilahi düzeni kanunu vardır. İşte bunun değiştirilmesinden bahsediyor ayet. BU AYET YÜZLERCE YIL ÖNCE, ALLAH IN DİNİNİ DEĞİŞTİRECEKLER ANLAMINDA ANLAŞILMIŞ. Ama aslında, ayetin çok daha farklı bir şeyden bahsettiği, günümüz ilim adamları tarafından ortaya çıkartılmıştır. Dikkatimizi çekmesi gereken ise, ayette kulakların kesilmesi ile birlikte, özellikle yaratılma düzeninin değiştirilmesi, arka arkaya kullanılmasıdır. 
 
Peki, nasıl bir bağlantı tespit edilmiş günümüzde, bu konu hakkında ilim adamları tarafından. İlginçtir ilk kopya hayvan denemesi,  Japonya'daki Kagoşima Enstitüsünde ve Brezilya'daki Vitoria ineğinin, kulaklarından kesilerek parça doku alınarak kopyalama yapılmıştır. Hâlbuki Allah ın kanununda, çoğalma üreme insanlarda, hayvanlarda çiftleşme yoluyla yapılmaktadır. İşte ilim, bu kuralı, Allah ın kanununu tanımayarak, değiştirmeye çalışıyorlar. Böylece ALLAH IN YARATILIŞ KANUNU, DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR.
 
Verilen örnek ayetinde, dövme yapmanın yasaklandığı konusuyla, bir ilgisinin olmadığı çok açık anlaşılmaktadır. Ne yazık ki ayetler, işte böyle ilgisi olmadığı halde, batıl inançlarımıza delil gösterilmektedir. Allah kadın erkek ayırmadan, yarattığı kullarının süslenmesini Kur’an da emreder ve sizlere süs eşyası indirdim der. Buradan yola çıkarak güzelleşmek adına süslenmek, İslam inancında yasak değil, tam tersine Allah ın emridir. Dövme yaptıranlar için, bu kişilerin aldıkları abdest, geçerli değildir diyecek kadar ileri gidilmektedir Önce bu kişilere, abdest almanın ne anlama geldiği, amacı doğru anlatılmalıdır. Bu sözler ve hükümler, Allah ın kanunu değil, beşeri FIKIH inancının kanun ve kurallarıdır.
 
Gelelim dövme yaptırma konusuna. Bedenimize, sağlığımıza zararı olmamak ve görüntümüzü kötü bir şekilde bozmamak şartıyla, dövme yaptırmanın haram ve günah olduğunu, hiçbir yaratılmış beşer söyleyemez. Önce bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüzlerce yıldır, genelde Asya bölgesindeki kadınlarda, hatta doğu bölgemizin geleneklerinde, kadınların yüz ve el bölgelerinde dövme vardır ve hala yapılmaktadır.
 
Geçmişte bu konu gündeme bile gelmezken, günümüzde özellikle gençlerin bedenlerine, hatta inanılmaz bölgelerine, çılgınca yaptırdıkları dövmeler neticesinde olsa gerek, din adamlarının bu konuyu gündeme sıklıkla getirip, dinimizde dövme haramdır, yapmayın günahtır demeleri, çok fazla işe yaramamıştır. Çünkü bu konu gençlere, gereği gibi izah edilememiştir. Tıpkı İslam inancını gençlerimize, doğru bir şekilde izah edip, anlatamadıkları gibi. 
 
Bizler ne olursa olsun, hayatımıza geçirmek, yapmak istediğimiz bir konuyu önce, Allah ın kitabı Kur’an a danışmalıyız. Daha sonra Kur’an da her hangi bir yasaklama yoksa yapmak istediğimiz şeyin sağlığımıza, geleneklerimize ve aklımıza, mantığımıza ters düşüp düşmediğinin değerlendirmesini yapmalıyız. Eğer tüm bunlara ters düşmüyorsa, elbette yapmamızda hiçbir sakınca yoktur.
 
Günümüzde gençlerimizin, dövme konusunda sınır tanımadığını görmek, doğrusu benim şahsımı üzmektedir. Bedeninde neredeyse boş yer bırakmayan bazı gençlerimiz, sanırım geleneklerin ötesinde, aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaktadırlar. Allah ın bizlere bahşettiği bedeni doğru ve sağlıklı kullanmalıyız. ŞAHSİ DÜŞÜNCEM, BU ŞEKİLDE AŞIRIYA KAÇAN DÖVMELERİ YAPTIRMANIN, DOĞRU OLMADIĞI KANISINDAYIM.
 
Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK