KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
İSRA SURESİ 81. AYET. ZALİMLERDEN OLMAK İSTEMİYORSAK.
Değerli din kardeşlerim, bugün sizleri üzerinde düşünmeye davet etmek istediğim ayet, İsra suresi 81. ayet olacaktır. Acaba Allah bu ayetinde, hak geldi, batıl yok oldu derken neyi kast ediyor olabilir? Önce ayeti yazalım, sonra üzerinde birlikte düşünelim.
 
İsra 81: De ki: “HAK GELDİ, BATIL YOK OLDU. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”
 
Allah hak geldi derken, kimden ve nelerden bahsediyor olabilir, önce onu netleştirelim. Bunu anlamak içinde bu ayetin hemen devamındaki ayete bakalım.
 
İsra 82: Biz Kur’an’dan, MÜ’MİNLER İÇİN ŞİFA VE RAHMET OLACAK ŞEYLER İNDİRİYORUZ. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.
 
Demek ki Allah hak geldi derken, Kur’an dan bahsediyormuş.Yani Kur’an ın iman edenler için, şifa ve rahmet olacağı müjdesini veriyor. Çünkü peygamberimiz devrinde toplum, Allah ın daha önce indirdiği kitaplarından sapmış, atalarının hurafe, sanı ve yanlış itikatlarının ardı sıra gider olmuş. Peki Allah bizleri, Kur’an dan başka kaynaklara sevk ediyor mu? 
 
Hatırlayalım, Allah rehberinde bizlere, yalnız Kur’an ın ipine sarılın diye öğüt verir. Sizlere indirdiğim kitaba uyun, başka velilere  ve emin olmadığınız sözlere/hadislere uymayın, der. HİDAYETE ERENLERİN, YALNIZ RABBİNDEN GELEN KUR’AN A İMAN EDENLER OLACAĞINI VURGULAR AYETİNDE. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın diye uyarır. 
 
Allah kimlerin günahlarını affedeceğini söylerken, Rableri tarafından HAK olarak, Muhammed e indirilene inananların, günahlarını örteceğini, affedeceğini söyler. Kur’an ın insanların, kalp gözlerini açacak ışıklardan oluştuğunu açıklayarak, bizleri yalnız ve yalnız Kur’an ın ardı sıra gitmemizi öğütler. Allah Kur’an ı, alemlere uyarıcı olsun diye indirdiğini ve bizlerin yalnız  Kur’an dan hesaba çekileceğimizi söyleyerek, son noktayı koyar ve bizlerin Kur’an dan başka rehber edinmemizin doğrudan, hak yolundan sapmak olacağını apaçık bildirir. Ayetin sonundaki cümle, çok düşündürücüdür. Lütfen bu sözler üzerinde dikkatle düşünelim.
 
"ZALİMLERİN İSE KUR’AN, ANCAK ZARARINI ARTIRIR."
 
Bu uyarıyı, çok önemseyerek düşünmeliyiz, kim bu zalimler. Zalimler sözünden iman etmeyen inkârcıları anlamamız yanlış olur. Onlardan bahsediyor olsaydı, iman etmeyen kâfirler diye ayette söz ederdi, açıklama yapardı. Zalimlerin kimler olduğunu tam olarak anlayabilmek için, gelin Kur’an ı bir bütün olarak düşünelim, bakalım Allah ın bahsettiği zalimler kimlermiş. Aşağıdaki ayet üzerinde, lütfen dikkatle düşünelim.
 
İbrahim 27: Allah Teala SAĞLAM SÖZLE İMAN EDENLERİ, hem dünya hayatında, hem de ahirette sapasağlam tutar. ZALİMLERİ İSE ALLAH SAPTIRIR. Allah dilediğini yapar.
 
Bu ayeti eğer doğru anlayabilirsek, her sorunumuz çözülecektir. Ayette geçen SAĞLAM SÖZLE İMAN ETMEK NE DEMEKTİR. Ya da Allah gerçek iman edenleri, SABİT SÖZLE SAĞLAMLAŞTIRMASI, NE ANLAMA GELİR? 
 
Ayette Allah, bizlerin kurtuluşa erebilmesi için, en sağlam söz olan Kur’an ayetleri ile yalnız iman etmemizi istiyor. Bundan daha açık nasıl söylesin Yaradan. DEMEK Kİ EN EMİN YOLU TAKİP ETMEK İSTEYEN, EN SAĞLAM, EN SABİT SÖZ OLAN KUR’AN IN ARDI SIRA GİTMELİ hurafe, rivayet, emin olmadığımız sözlerin peşine, asla düşmememiz gerektiği anlatılıyor. 
 
Ayette bahsedilen zalimlere gelince. Dikkat ettiyseniz, bunlarda inandıklarını söyleyenler. Allah ı ve elçisini inkâr edenler değil. Peki, neden Allah bunları saptırıyor, cezalandırıyor? ÇÜNKÜ ONLAR ALLAH IN SAPASAĞLAM SÖZLERİ İLE YETİNMEYENLER. ATALARININ HURAFE İNANÇLARINDAN VAZGEÇMEYENLER. ALLAH IN KİTABI İLE ATALARININ RİVAYET SÖZLERİNİ BİR TUTARAK, ŞİRK KOŞAN MÜŞRİKLER.
 
Bugünde yaptığımız yanlışlar, dünden farklı değil. Çünkü bazı iman ettiğini söyleyenler bugünde, Allah ın ayetlerini düşünmeden, hakka batıl karıştırmaya devam ediyorlar. Çünkü onlar, Kur’an da her şeyden nice örnekleri anlayasınız diye sıraladık, açıkladık diyen Rahmana inatla, KUR’AN DA HER ŞEY YOKTUR DİYEREK BEŞERİN, VELİLERİN RİVAYETLERİNE İNANANLAR. Çünkü onlar, Allah ın sakın velilerin ardına düşmeyin, güvenilecek yardım istenecek, şefaat istenecek veliniz yalnız benim dediği halde, Allah ın sözlerini görmezden gelerek, veliler edinenler, onlardan şefaat bekleyenlerdir. Çünkü onlar, Allah Kur’an ı yemin olsun ki anlayasınız diye kolaylaştırdım dediği halde, onu herkes anlayamaz diyerek, emin olmadığımız sözlerin ardına düşenlerdir. Elbette bu yanlışta ısrarla inat edenleri Rabbimiz, asla doğruya yönlendirmeyecektir. Bakara 59. ayette, bakın zalimlerin neler yaptığını söylüyor.
 
"FAKAT ZALİMLER, KENDİLERİNE SÖYLENENLERİ BAŞKA SÖZLERLE DEĞİŞTİRDİLER."
 
Şükürler olsun Rabbimize, bakın ne kadar güzel örnekler veriyor. Buradan da çok net anlaşılıyor ki, İsra suresi 82. ayette bahsedilen ZALİMLER, iman ettiğini söyledikleri halde, Allah ın ayetlerine, başka sözler karıştırıp, bunlarda Allah katındandır diyerek, ayetlerin anlamlarını değiştirenler olduğu anlaşılıyor. Sanki HÂŞÂ Rabbimiz yazmayı, izah etmeyi unutmuşta, birileri akıl etmişçesine, siz bu ayetin nüzul sebebini biliyor musunuz diyerek, Allah ın hiç bahsetmediği anlamlar ayetlere verilmiyor mu? Hâlbuki Allah ne demişti, HAK GELDİ, BATIL YOK OLDU. Buradan da anlaşılıyor ki, ALLAH IN BAHSETTİĞİ ZALİMLER, HAKKA BATIL KARIŞTIRANLAR OLDUĞU, APAÇIK ORTAYA ÇIKIYOR. 
 
Zalimler konusunu daha iyi anlayabilmek için, bir örnek daha vermek istiyorum.  Bakara 229. ayetinde Allah, bir konuda açıklama yapıyor ve sınırlamalar getiriyor. Daha sonrada ayetin sonunda çok dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor ve bakın ne diyor.
 
"KİM ALLAH'IN SINIRLARINI AŞARSA İŞTE ONLAR ZALİMLERDİR."
 
İşte yaptığımız büyük yanlışlara, çok dikkat çekici bir örnek. Demek ki Allah ın sınırları var. Peki, bu sınırlar nedir ve nerede belirtilmiştir? Elbette sizleri sorumlu tutuyorum dediği Kur’an da, Rabbin apaçık sınırları belirlenmiştir. 
 
Eğer bizler bu sınırları yeterli görmeyip, kendimizce genişletmeye, sınırı aşmaya kalkarda, Kur’an da her şey yazmaz, özet bilgiler vardır der, dine ilaveler yaparsak, Allah ın koyduğu sınırları aşarsak, demek ki Rabbin katında ZALİMLERDEN olacağımız kaçınılmaz olacaktır.
 
 
Zalimlerden olmak istemeyen, Allah emretmediği halde, bunlarda Allah katındandır asla dememelidir. Çünkü Allah ın bahsetmediği, açıklama getirmediği konuları, bunlarda İslam ın, dinin emridir dersek, Yaradan a iftira atmış oluruz. Bunu yapanlara da bakın Allah ne diyor?
 
Ali İmran 94: ARTIK BUNDAN SONRA HER KİM, ALLAH'A KARŞI YALAN UYDURURSA, İŞTE BUNLAR, ZALİMLERİN TA KENDİSİDİRLER.
 
Bizler elimizde, imtihan olduğumuz FURKAN apaçık dururken, nefislerimizin esiri olmaktan kurtulamadığımız için, beşerin  FIKIH inancının öğretisi, baskısı altında öyle kalmışız ki, bize öğretilenleri Kur’an da göremediğimiz de, bakın demek ki her şey Kur’an da yazmıyormuş, deme cehaletini gösteriyoruz. BU HATAMIZIN EN BÜYÜK NEDENİ, KUR’AN İLE ARAMIZA EDİNDİĞİMİZ VELİLERİ SOKMAMIZDIR. Bunu yaptığımız içinde, Allah ın bizlere neleri emrettiğinin, elbette farkında olamayız.
 
Ayetin sonunda bahsedilen, Kur’an zalimlerin zararını artırır sözünden ne anlamalıyız, burası çok önemli. Zalimler hakka batıl karıştırdıkları ve Allah ın ayetlerinin anlamlarını değiştirip, beşerin hurafelerine delil aradıkları için, zalimlerin zararları, kaybı da, arttıkça artacaktır diyor Allah. Çünkü Allah ın sözlerini/hadislerini  ısrarla yeterli görmeyenlerin Allah, gözlerine ve ghönüllerine perde çeker mühürlerim diyor.
 
Bizler inatla Kur’an açık değil, herkes anlayamaz, her konuda açıklama yoktur dedikçe, Rabbimizde adeta gözümüze sokarcasına, bu fikre sakın inanmayın, Zalimlerden olursunuz DERCESİNE, BAKIN NE DİYOR.
 
Kehf 54: Andolsun, BİZ BU KUR’AN’DA İNSANLAR İÇİN HER TÜRLÜ MİSALİ, DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE AÇIKLADIK. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
 
Ne diyelim, Allah ın gerçeklerini, gönül gözleriyle gören gözlere, duyan kulaklara, hisseden gönüllere ne mutlu. Duymak, görmek ve hissetmek isteyen Rabbin HAK, EN SAĞLAM sözlerine sarılır. Çünkü peygamberimizde bunu yapmış, Allah ın hükümlerine tek bir kelime dahi ilave yapmamıştı.
 
DİLERİM RABBİMİZDEN, ZALİMLERDEN OLMAYAN, ALLAH IN REHBERİNE SIKI SIKI SARILAN, HAKKA BATIL KARIŞTIRMAYIP, ALLAH IN SAĞLAM SÖZLERİNE İMAN EDEN, RABBİN HALİS KULLARINDAN OLURUZ. 
 
 
Saygılarımla 
Haluk GÜMÜŞTABAK
 


Sayfa Kategorisi: KUR'AN DAN AYETLER.