KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
ZUHRUF SURESİ 43, TUR 48 VE ALLAH'I RESULÜNÜN İZLEDİĞİ YOL.

Bizler kendimize öyle bir İslam yarattık ve şekillendirdik ki, Allah ın kitabı Kur’an ı dikkatle anlayarak ve düşünerek okuduğumuzda, bu acı gerçeği fark ediyoruz. Araştırıp çaba harcamadan, din diye anlatılanlara uymak, bizlerin ne yazık ki kolayına gelmiş. Ama zaman içinde öyle bir din oluşmuş ki, bu inanç topluma ne huzur veriyor nede adaletli bir yaşam. BÖYLE OLUNCA, HAK İLE BATILIDA BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZORLAŞMIŞ. Lütfen artık çaba harcayarak, Kur’an a yönelmenin zamanı geldiğinin farkına varalım. Bu makalemde sizlerin düşünmenize vesile olmak istediğim konu, Allah ın Resulünün nasıl bir İslam yaşadığı ve Allah ın dinine herhangi bir ilave, katkıda bulunup bulunmadığı konusu üzerine olacak.  Bakın Allah Resulüne ne diyor.

Zuhruf 43: SEN, SANA VAHYEDİLENE SIMSIKI SARIL! Elbette sen doğru yoldasın. (Mehmet Okuyan meali)

Çok açık anlaşılacağı gibi Allah, Resulüne sana vah yedilene yani Kur’an a sımsıkı sarıl emrini veriyor. Hatırlarsanız bir başka ayetinde de, Allah ın ipine sarılmamız emrini vermişti Kur’an. Sizce Allah ın ipi Kur’an dan başka bir şey olabilir mi? Allah Resulüne sana indirdiğim vahye sımsıkı sarıl, ben hükmüme hiç kimseyi ortak etmem dedikten sonra, Allah ın ipinden kast ettiği de elbette Allah n vahyi Kur’an olacaktır. Bu uyarı ve ikazları alan Allah ın Resulü, sizce Kur’an da Allah ın bahsetmediği, açıklamadığı halde, bunlarda benim hükümlerimdir diye, dine ilaveler yapmış olabilir mi? Aslında her şey çok açık ama anlayana, anlamak isteyene. Bu durumda bir Müslüman ın uyması, izlemesi tabi olması gereken Kur’an dan başka kaynaklar olabilir mi? Elbette olamaz.  Allah ın Resulü Allah ın ayetlerini tebliğ ederken, bazı itirazlarla karşılaşıyor ve bakın Allah nasıl bir ayet indiriyor.

Yunus 15: Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar, “BUNDAN BAŞKA BİR KUR'ÂN GETİR VEYA BUNU DEĞİŞTİR” dediler. De ki: “ONU KENDİLİĞİMDEN DEĞİŞTİREMEM. BEN ANCAK BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Doğrusu, Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.” (Bayraktar Bayraklı)

Dikkat ederseniz Allah ın Resulü, Allah ın ayetlerini açık açık tebliğ ederken, nasıl bir itirazla karşılaşıyor. Bize bunlardan başka Kur'an ya da ayet getir, bunları değiştir diyorlar. Peki neden? Çünkü yaşadıkları batıl, rivayet inançlara ters düşüyor da ondan. Günümüzde de tarikat, cemaat ya da bazı mezheplerin inançlarına ters düşen ayetler olduğunda, Peygamberimizin şu hadisiyle bu ayet nesh edilmiş yani hükmü kalkmıştır deme cesaretini gösteriyorlar, Ya da ayetlerin anlamlarını değiştirmek için, SEN BU AYETİN NÜZUL SEBEBİNİ BİLYORMUSUN diyerek, ayette hiç bahsedilmeyen anlamlar verip, ayeti kendi inançlarına uyduruyorlar.  Günümüzde bizlerin yalnız Kur'an ile İslam yaşanmaz inancıyla, Kitap Ehlinin ayetlere itirazları ve Allah ın indidiği ile yetinmeyerek, atalarının inancını yaşamak istemelerinin arasında, hiçbir fark yok ne yazık ki. Ama bunun farkında bile değiliz.

Yukarıdaki ayetin devamında ise bakın Allah ın Resulü nasıl bir cevap veriyor. “ONU KENDİLİĞİMDEN DEĞİŞTİREMEM. BEN ANCAK BANA VAHYOLUNANA UYARIM.” Demek ki Allah ın Resulünün dinde hüküm koyması, ya da hadisleri ile Allah ın ayetlerinin hükmünü kaldırması, nesh etmesi asla mümkün değildir. Allah ayetini hükmünü değiştirecekse, yine Kur’an da değiştirdiğinin çok özel örneklerini verir. Genel anlamda nesh Kur’an içinde değil, daha önce gönderilen kitaplar arasında olduğunu yine Kur’an dan anlıyoruz. Ahkaf suresi 9. ayette de Allah ın Resulünün görev ve sorumluluğunu bizlere açıklarken, bakın ne diyordu hatırlayalım. “BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYARIM. BEN SADECE APAÇIK BİR UYARICIYIM.” Lütfen Allah ın Resulüne verdiği yetkilere, kendi nefsimizce ilaveler yapmayalım, kendimizi aldatmış oluruz. Mezheplerin dine yaptığı ilaveleri Kur’an da göremediğimizde, bakın şunlar ya da bunlar Kur’an da yok, onları da Allah ın Resulü açıklamış ilave yapmıştır demeyelim hata ederiz. Bakın Allah bu konuda başka bir ayetinde nasıl bir örnek veriyor.

Zümer 55: SİZ FARKINDA OLMADAN, ANSIZIN BAŞINIZA AZAP GELMESİNDEN ÖNCE, RABBİNİZDEN SİZE İNDİRİLENİN EN GÜZELİNE (KUR’AN’A) UYUN! (Mehmet Okuyan meali)

Aslında ayet, günümüzde bizlerin yaptığı çok büyük yanlışımıza güzel bir örnek veriyor ve uyararak, Rabbinizden size indirilen en güzeline, yani Allah ın kitaba uyunuz ki, yaptığınız hatalardan dolayı hesap günü pişman olanların safında olmayasınız diyor. Allah katından indirilen en güzel en sağlam elbette Kur’an dır. Zümer 23. ayetinde bunu Allah bizlere bildiriyor ve Kur’an hakkında bakın ne diyor. “ALLAH SÖZÜN EN GÜZELİNİ, BİRBİRİYLE UYUMLU VE BIKILMADAN TEKRAR TEKRAR OKUNAN BİR KİTAP OLARAK İNDİRDİ.” Ama bizler bunca açık ayetleri görmezden gelip, ne yani Allah Elçisini postacı diye mi gönderdi deyip, Allah ile Resulünü dinde hüküm ortağı yapmaktan korkmuyoruz. Yine bakın Allah Resulünü nasıl uyarıyor.

Enam 106: KENDİSİNDEN BAŞKA İLAH OLMAYAN, RABBİNDEN SANA VAHYEDİLMİŞ OLANA UY!  MÜŞRİKLERDEN YÜZ ÇEVİR! (Mehmet Okuyan meali)

Allah Resulüne, benden başka İlah olmayan Rabbinden sana vah yedilmiş olana uy, sakın müşriklere uyma, 0nlardan yüz çevir diyor. Demek ki Allah’ın vahyinden başka beşeri bilgilere uyanlar, uydukları kişileri de ilah edinmiş oluyorlar. Rabbimizden bizlere vah yedilenin yalnız Kur’an olduğu, Allah ın Resulünün asla dine ilaveler yapamayacağı bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, bunlara benzer onlarca ayette, dinde hüküm koyanın yalnız Allah olduğu ve Allah ın hükmüne hiç kimseyi ortak etmeyeceği, çok detaylı ve açıkça bizlere bildirilmiş ve iman edenlerin yalnız KUR’AN IN İPİNE SARILMASI GEREKTİĞİ EMRİNİ VERMİŞTİR. Allah Resulüne, sakın Müşriklere uyma, onlardan yüz çevir diyor peki neden? Çünkü onların en büyük hastalığı, kendilerine Allah ın yanında Resullerini ve edindikleri beşeri kişileri şefaatçi, veli ilan edip, adeta DİNDE ALLAH IN ORTAĞI YAPARAK ilahlaştırdıklarından dolayı, sakın onlara uyma, onlardan yüz çevir diyor. Allah bakın bir ayetinde ne diyor.

TUR 48: RABBİNİN HÜKMÜNE SABRET! BİL Kİ SEN, BİZİM GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDESİN/GÖZETİMİMİZ ALTINDASIN. KALKTIĞINDA RABBİNİ HAMD İLE TESBİH ET.

Bu ayet üzerinde dikkatle düşünen, aslında günümüzde yapılan yanlışlığında farkına varacaktır. Allah Elçisine, sana indirdiğimiz ayetlerle yetin ve sana sorulan diğer konularla ilgili sabırlı ol diyor. Zamanı geldiğinde, O konularla ilgilide hükümlerimi indiririm açıklamasını yapıyor. Sen bizlerin gözetimindesin, onun için senin kullarıma söyleyeceklerin çok önemli, hata yapmamak için, SANA İNDİRDİĞİMİZ VAHYİ TEBLİĞ ET VE SABITLI OL DİYOR ALLAH ELÇİSİNE. Bu ayette özellikle üstünde durmamız gereken konusu ise Allah ın Elçisini kontrol altında tuttuğu, gözetlediği konusudur. Hatta bazı ayetlerde Allah Elçisini ikaz ettiğini de görüyoruz ki, buda zaten Resulün sürekli kontrol altında tutulduğuna kanıttır. BU GERÇEKLERDEN YOLA ÇIKARAK, ŞUNU ASLA UNUTMAMALIYIZ. GÜNÜMÜZDE BİZLERE RESULÜN SÖZLERİ/HADİSLER DİYE BİLDİRİLEN RİVAYET SÖZLERİN/HADİSLERİN HİÇ BİRİSİNİN, RESULÜN SÖZÜ OLDUĞUNU BİLEMEYİZ, ÇÜNKÜ BU SÖZLERİN HİÇ BİRİSİ ALLAH IN DENETİMİNDEN GEÇMEMİŞ VE KUR’AN BUNLARDAN BAHSETMEMEKTEDİR. Sizlere konumuzla ilgili, konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, birkaç ayet daha hatırlatmak istiyorum.

Bakara 170: Onlara, “ALLAH'IN İNDİRDİĞİNE UYUNUZ” dendiğinde, “HAYIR, BİZ ATALARIMIZI ÜZERİNDE BULDUĞUMUZ ŞEYE UYARIZ” derler. Ya ataları akıllarını kullanamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler de mi? (Bayraktar Bayraklı)

Enam 153: İŞTE BU, BENİM DOSDOĞRU YOLUM. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İŞTE SİZE BUNLARI ALLAH SAKINASINIZ DİYE EMRETTİ.

Enam 155: İŞTE BU (KUR'AN), BİZİM İNDİRDİĞİMİZ MÜBAREK BİR KİTAPTIR. BUNA UYUN VE ALLAH'TAN KORKUN Kİ SİZE MERHAMET EDİLSİN. (Diyanet vakfı)

Araf 3: RABBİNİZDEN SİZE İNDİRİLENE UYUN. ONU BIRAKIP BAŞKA DOSTLARA UYMAYIN. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (Diyanet meali)

Bakın kitap Ehlini, yalnız Allah ın indirdiği kitaba davet ettiğinde Allah ın Elçisi, yalnız ona uymayız, bizlerin atalarından gelen itikatlarımız var, onlara da uyarız diyorlar. Hatırlatırım bunları söyleyenler Kitap ehli, yani Tevrat a ve İncil e onları getiren Elçilerine inandıklarını söyleyenler. Ama atalarının uydurdukları rivayetleri din zannedenleri, geçmişte nasıl hata yaptıklarını Allah ikaz edip uyardıysa, günümüzde de aynı yanlışlar ne yazık ki devam ediyor. Allah ın Resulü, kendisinin izlediği doğru yolu bizlere bildiriyor ve benim doğru yolum budur diyor. Peki, neydi onun doğru yolu? Allah ın indirdiği Kur’an a uymak, yalnız onun ipine sarılmak.

DİLERİM, ALLAH’IN BU İKAZ VE UYARILARINDAN DERSLER ALIR, BATIL VE HURAFEDEN UZAK, EN AZ HATAYLA ALLAH IN İNDİRDİĞİ İSLAM I YAŞARIZ. ALLAH CÜMLEMİZİN YARDIMCISI OLSUN.

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/Sayfa Kategorisi: KUR'AN DAN AYETLER.