KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
ALİ İMRAN 101. AYET. SİZE ALLAH IN AYETİ OKUNURKEN........

Geleneksel İslam anlayışında, öyle bir din anlatılır ki, Allah ın kitabının yanında, birde elçisinin dine ilaveleri, hükümleri olduğu ve İslam ı yaşamak için bunlarında, Kur’an gibi kabul edilmesi gerektiği söylenir. Hâlbuki Allah ın elçisinin, yalnız Kur’an a uyduğu, ümmetine yalnız Kur’an ile hükmettiği, Allah ın elçisine, SANA İNDİRDİĞİMLE ONLARA HÜKMET emrinin verildiği örnekleri, her ne hikmetse göz ardı edilir. Konuyla ilgili, sizleri üzerinde düşünmenizi istediğim, bir ayet paylaşmak istiyorum.

Ali İmran 101: Size Allah'ın ayetleri okunurken, ÜSTELİK ALLAH RESULÜ DE ARANIZDA İKEN NASIL İNKÂRA SAPARSINIZ? Her kim ALLAH'A BAĞLANIRSA, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. (Diyanet vakfı meali)

Ayete dikkat ettiyseniz, Allah ın elçisinin yaşadığı dönemden örnek veriliyor. Dikkat çekici olan, Allah ın elçisi, Allah ın kitabı Kur’an ı tebliğ ediyor, batıl inançlarının yanlışlığını anlatıyor ve onları ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Fakat Ehli kitap ve o gün Kur’an ı tebliğ alan insanların bir kısmı, atalarının inançlarından bir türlü vazgeçmek istemediği anlaşılıyor. 

Ayete başlarken, size Allah ın ayetleri okunuyor diyor, ayetin sonunda ise, her kim Allah a bağlanırsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olur diye noktayı koyuyor. Peki, bu durumda doğruya ileten nedir? ELBETTE YALNIZ KUR’AN OLDUĞU, ÇOK NET ANLAŞILIYOR. Bugün bizlere anlatıldığı gibi, Kur’an ı tebliğ alan Allah ın elçisi, bizlerin yaptığı gibi, Kur’an ı yeterli görmeyen bir tavır içinde asla olmamıştır. Allah ne emrettiyse Kur’an da, onu tebliğ almış ve hiçbir kelime dahi eklemeden onu tebliğ etmiştir. Bu bilgiyi Kur’an, bizlere ayetlerinde veriyor. 

İnkâra sapmak deyimi, Allah bir konuda Kur’an da hüküm verdiği halde, tam tersine inanmaktır. Örneğin Allah, şefaat tümden bana aittir, hiçbir şefaatin fayda etmediği O günden sakının dediği halde, eğer Allah ın berisinden beşeri şefaatçiler ediniyorsak, Allah ın diğer ayetlerini inkâr etmiş oluruz. Bu ayetten bunu çok açık anlıyoruz. Peygamberimiz ÜMMİYDİ, yani elçilik görevi tebliğ edilmeden, batıl ve yoldan sapmış hiçbir inançla ilgisi yoktu. Bir başka deyişle, dini konularda hiçbir bilgisi yoktu. Ne öğrendiyse Kur’an dan öğrendi. 

Allah bunu bir ayetinde nasıl açıklıyordu hatırlayalım, Şura 52. ayetinde. “SEN KİTAP NEDİR, İMAN NEDİR BİLMEZDİN, SENİ DOĞRU YOLA BİZ İLETTİK.” Allah özellikle o günün Ehli kitabın içinden olmayan, ama doğrunun arayışı içinde olan ÜMMİ bir elçi seçmişti. Bunun nedeni de,  duygusal davranıp, batıl inançlarını, bunlarda Allah katındandır diyerek, topluma anlatması bu şekilde engellenmiş ve de bu bilgileri sen uydurdun demeleri ihtimalini de, ortadan kaldırmak adına ümmi elçi seçmiştir Allah dersek yanlış olmaz. Onun içindir ki peygamberimizin, Allah katından gelen Kur’an ın dışından, dine herhangi bir şey ilave etmesi düşünülemez, çünkü bu konulardan habersizdi, bilgisi yoktu. 

Bu ayetten alacağımız bir başka ders ise, Allah ın elçisinin yaşadığı dönemde bile, iman ettiğini söyleyen ama ataların inancından kurtulamayıp, batılı yaşamaya çalışarak, inkâra sapanlardan bahsediyor. Lütfen bu konuya dikkat edelim. BURADA BAHSEDİLENLER PEYGAMBERİMİZE VE KUR’AN A İMAN ETMEYENLER DEĞİL. TAM TERSİNE İMAN ETTİKLERİNİ SÖYLEDİKLERİ HALDE, ATALARININ BATIL İNANÇLARINI YAŞAYABİLMEK ADINA, DAHA ALLAH IN ELÇİSİ YANLARINDAYKEN BİLE APAÇIK AYETLERİ, GÖRMEZDEN GELİP, ÜSTÜNÜ ÖRTÜP, HAK OLMAYANA SAPMALARINDAN BAHSEDİYOR. Size Allah ın ayetleri okunuyor diyor. Ayetler Müslüman olmayana okunmayacağına göre, burada dikkatleri çekilen, uyarılan iman ettiğini söyleyen Müslümanlar. 

Dikkat ettiyseniz inkâra sapmaktan bahsediyor. İnkâra sapmak için, önce inanmak kabul etmek gerekir. Aynı hatayı Ehli kitabın yaptığı anlatılarak, sakın sizlerde aynı yanlışı yapamayın diyor Allah. Ne yazık ki günümüzde bizler, Kur’an uyarmasına rağmen, ehli kitabın yaptığı yanlışları tekrar ediyoruz. O günkü toplum, Allah ın elçisi yanlarındayken, Kur’an tebliğ edildiği halde, hurafe ve batılın peşinden gidiyor ve bu yanlışı yapıyorlarsa, bugünkü yapılanların sınırının ne olabileceğini, tahayyül edemiyorum doğrusu. Ali İmran 102. ayetinde de Allah uyarıya devam ediyor iman ettim diyenleri ve bakın ne diyor.

“EY İMAN EDENLER! ALLAH’A KARŞI GELMEKTEN NASIL SAKINMAK GEREKİYORSA, ÖYLECE SAKININ VE SİZ ANCAK MÜSLÜMANLAR OLARAK ÖLÜN.”

Bu ayetten de anlaşılıyor ki, iman ettim demekle gerçek iman etmiş olmuyoruz. Gerçek iman edenlerden olmak istiyorsak, Allah ın Kur’an da açıkça hükmettiği konuları hayatımıza geçirmeliyiz ve asla ataların batıl inançlarını din diye yaşamamalıyız. İslam ı arı-duru, batıldan uzak yalnız Kur’an dan yaşamalıyız. Çünkü Allah apaçık, SİZLERİ KUR’AN DAN HESABA ÇEKECEĞİM HÜKMÜNÜ VERMİŞTİR. Bu hükmü göz ardı edip, yalnız Kur’an ile İslam yaşanmaz dersek, sapmışların safında olacağımızı lütfen unutmayalım.

Peygamberimiz diyelim ki Allah ın izniyle, bugün aramıza gelmiş olsa, inanıyorum ki onun sözlerine bile inanmayacak, büyük bir çoğunluk var İslam âleminde.  Ben Kur’an dan başka hiçbir şey tebliğ etmedim dese bile, büyük çoğunluğu inandıramaz. Çünkü Allah ın koruması altındaki, sorumlu olduğumuz Kur’an bunları söylediği halde, neredeyse genel çoğunluk Kur’an ı değil, rivayetleri dikkate alıyor.  Allah ın elçisinin yaşadığı dönemde bile, Kur’an ı yeterli görmeyip, batıla sapanları, hatta dinde bölünüp ayrılığa düşenleri, Allah Ali İmran 103. ayette tekrar uyarıyor ve bakın ne diyor. 

“ HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE (KUR’AN’A) SIMSIKI SARILIN. PARÇALANIP BÖLÜNMEYİN. “

Allah çok açık bir uyarıda bulunuyor ve diyor ki, sakın sizlere gönderdiğim Kur’an ın dışına çıkmayın. Ona öyle bir sarılın ki, ayrılığa düşmeyesiniz. Bakın bu uyarılar, daha peygamberimizin döneminde, Kur’an ı tebliğ almış, iman ettiğini söylemiş kişilere yapılıyor. Bugün bizlerin hali ise içler acısı bir durumda. Bırakın yalnız Kur’an a sarılmayı, artık Kur’an inanç ve iman adına yeterli ve her bilginin olmadığı, herkesin anlayamayacağı bir kitap ilan edildi. Böylece yüksek bir yere kaldırılıp, ona saygı gösterdiğimizi zannediyoruz. Onun yerine, beşerin yazdığı ve İslam ı yaşamak için yeterli ve anlaşılır, detaylı olduğunu söyledikleri kitaplar, Kur’an ın yerini aldı. Beşerin rivayetleri, FIKIH inancı, din diye yaşanır oldu. 

Tabi sonucunu da görüyoruz. Kur’an dan uzaklaştırılmış, Allah ile aldatılmış, düşünme melekesi elinden alınmış bir toplum olarak, acı ve kederden kurtulamıyoruz. 

Allah batıldan uzaklaşın, HAK olan Kur’an a sarılın diyor da, bizler bunun tersini hala yapıyorsak, layık olduğumuzu mutlaka bulacağımızı da unutmayalım.

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

http://halukgta.blogcu.com/

http://kuranyolu.blogcu.com/

http://hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

 Sayfa Kategorisi: KUR'AN DAN AYETLER.