KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
BİR ERKEK EŞİNİN YAPTIKLARINDAN SORUMLU MUDUR?
Bizler İslam ı kendi nefsimizde öyle bir şekillendir dik ki, Kur’an ın emirleri, verdiği örnekler artık bizler için rehber olmaktan çıkmış, çünkü hiç birisinden haberimiz bile yok. Bir arkadaşımız diğer arkadaşına eşinin ve çocuklarının, yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu söyleyerek dert yanıyordu. Arkadaşı da onu teselli ediyor ve herkes kendi yaptıklarından sorumludur, neden eşinin yaptıklarından sorumlu olasın ki, diye onu teselli ettiğine şahit oldum. 
 
Bizlerin hatası, Allah ın emrettiği İslam ı Kur’an dan araştırmadan, her söylenene inanmak olmuş. Erkek evin geçiminden sorumludur ama kadınında belki erkekten daha önemli görevleri vardır aile içinde. Kadın ve erkek, asla din ve iman adına yaptıklarından, bir birbirinden sorumlu değildir. Çünkü hepimiz bu dünyada, kendimize düşen görevlerden imtihan oluyoruz ve yaptıklarımızdan bizzat kendimiz sorumluyuz. Erkeğin, karısının yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu söylemek, imtihan olma gerçeğine aykırıdır.
 
Erkeğin, karısının yaptığı her şeyden sorumludur inancı, kadını küçümseyen bir düşüncenin ürünüdür ki, bunu Kur’an asla kabul etmez. Aile içinde herkes, bir birini yanlış yaptıklarında elbette uyarmalıdır. Hatta Tahrim suresi 6. ayetinde Allah şöyle uyarır. "Ey iman sahipleri! Kendilerinizi ve ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlarla taşlardır." Bu ayettende anlıyoruz ki, kadın erkek ayrımı yapılmadan, ailenin fertleri birbirini uyarmak ve doğruya davet etmekten sorumludur. Evlatlarını yetiştirirken, anne ve babaya düşen görevlerini yerinde ve zamanında yapmalı, onlara çocukluğunda doğru olanı öğretmelidir. Öğretmekten çok daha önemlisi, anne baba önce çocuklarına her konuda, GÜZEL BİR ÖRNEK İNSAN OLMALIDIR.  Çünkü çocuklar taklit eder, gördüklerini çabuk kapar yapmak isterler.  Daha sonra çocukların büyüdüklerinde yapacaklarından, neden anne baba sorumlu olsun. Eğer gereken bilgileri vermediysen, çocuklarınla ilgilenmediysen, elbette sorumluluk vardır. 
 
KONUMUZ, ERKEĞİN EŞİNİN DAVRANIŞLARINDAN, HATTA İNANCINI YAŞAMASINDAN SORUMLU OLUP OLMADIĞI KONUSU. Kur’an bu konuda bizlere çok önemli kıssadan hisseler vermiştir. Eğer bizlerin rehberi Kur’an ise, bir erkeğin yada kadının asla eşinin yapacağı yanlış davranışlardan, Allah katında sorumlu olamayacağını bilir. Nisa 84. ayette Allah, alacağımız kararlarda, kendimizin sorumlu olduğumuzu anlatmak için şöyle der. "Sen ancak, kendinden sorumlusun!" Yine Müddessir 38. ayette Allah; "Her benlik, kendi kazandığının bir karşılığıdır." der. Necm 38 ve 39 ayetinde Allah; "Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. İnsan için kendi çabası dışında bir şey yoktur." diye bildirmiştir.
 
Yaradan çok güvendiği ve elçilik görevini verdiği Hz.LUT ve NUH un eşlerinin inançlarının imanlarının,  gereken ciddiyette olmadığını ve sonunda cezalandırıldığı örneğini verir bizlere. Düşünebiliyor musunuz, elçi olarak görev verdiği resullerin eşleri, gerçek iman içinde değiller ve eşlerinin haberi olmadan büyük yanlışlar yapıyorlar. Tüm bunlardan nasıl olurda Lut ve Nuh peygamberlerimiz sorumlu olur. yapılan yanlışları bilseler, elbette gerekenleri yaparlar, ama insanların kaplerinden geçenleri ve gizli yapılanları ancak Allah bilir. Yine Kur’an, Firavun örneğini verir bu konu ile ilgili. Firavun ben Tanrı yım dediği halde, eşi bunu kabul etmiyor ve bizleri yaratan bir Tanrının olduğuna inanıyor.  İşte Allah tüm bu örnekleri, boşuna vermiyor bizlere Kur’an da. Kur’an dan nasiplenmeyenler, işte böyle kendi nefislerinde dini şekillendirmeye çalışıyorlar, ama aldananlardan oluyorlar. Bu örneklerden de anlıyoruz ki, herkes kendi inancından, yaptıklarından sorumludur. Çünkü Rabbimiz bizleri dünyaya getirmesinin nedenini açıklarken, bakın ne diyor. 
 
Ankebut 2: İnsanlar, İMTİHANDAN GEÇİRİLMEDEN, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? (Diyanet vakfı meali)
 
İnsan 2: Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu İMTİHAN EDECEĞİZ. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. (Diyanet meali)
 
Buradan da anlaşılıyor ki, ne erkek eşinin yaptıklarından sorumludur, nede kadın eşinin yaptıklarından. Herkes kendi yaptıklarından, söylediklerinden sorumludur. Çünkü herkes kendi imtihanını bizzat kendisi vermekle yükümlüdür. Erkeğin eşinden, her konuda sorumlu olduğu zihniyeti, doğru olmayan, kadını küçümseyen içimize sokulmuş batıl inançların, ne derece kök saldığının kanıtıdır. 
 
Kur’an kadını över ve onu korumasına alır. Asla kadın hakkında küçük düşürücü, onu küçümseyen tek kelime bile duymazsınız Kur’an dan. Ama mezheplerin, rivayetlerin, FIKIH inancının yarattığı beşeri İslam, kadını her zaman küçümsemiş, cehennemin çoğunluğunun kadın olduğu söylenerek, kadını adeta şeytanın yardımcısı yapmışlardır. Bunu da yaparken, peygamberimizin isminin kullanılması üzücüdür. Bir örnek vermek istiyorum.
 
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 
“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum; vasiyyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi hâline bırakırsan, yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz.” (Buhârî, Enbiyâ 1, Nikâh 80; Müslim, Radâ’ 60. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ` 11, Tefsîru sûre (9) 2; İbni Mâce, Nikâh 3)
 
Buhârî ile Müslim’deki diğer bir rivayete göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “KADIN KABURGA KEMİĞİ GİBİDİR. ONU DOĞRULTMAYA KALKARSAN KIRARSIN. EĞER ONDAN FAYDALANMAK İSTERSEN BU HÂLİYLE DE FAYDALANABİLİRSİN.”  (Buhârî, Nikâh 79; Radâ` 65)
 
Tüm bunları, Allah ın elçisinin söylediğine inanmak iftiradır, saygısızlıktır. Sözlere bakar mısınız, KADIN NASIL KÜÇÜMSENEREK, ASLA DOĞRU BİR İNSAN OLAMAYACAĞI ANLATILIYOR. Bunları söyleyen ve inanan, peygamberimize iftira atmış demektir ki, mahşer günü cezası çok büyük olacaktır, bunu lütfen unutmayalım.  BU İFTİRALAR, İSLAM I BOZMAK İSTEYEN, YAHUDİ FİTNESİNİN ÜRÜNÜDÜR. Kadının, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı bilgisi Kur’an da yoktur. Bugün kendi nefislerine göre yazılmış, beşeri tarihsel bilgilerle donatılmış, kadının küçümsendiği, adına Tevrat dedikleri kitapta yazar. Elbette bu bilgiler Allah ın emri değildir. Bu sözler kadını küçümseyen sözlerdir ki, Kur’an ın öğretisine, verdiği bilgilere tamamen ters düşer. Kur’an kadının yaradılışı ile ilgili Nisa suresi 1. ayette, bakın nasıl bilgi verir.
 
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ONDAN DA EŞİNİ MEYDANA GETİREN, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının” 
 
Yani kadında erkekte aynı nefisten, aynı özellikte yaratılmıştır. Ayete dikkat ederseniz, ilk adem yaratıldı ondan eşi yaratıldı demiyor. Her ikiside eşit yaratıldığını açıkça bildiriyor. Yine bir başka ayette bakın bu konuya nasıl açıklama getiriyor.
 
Araf 189: Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir….. ( Diyanet meali)
 
Aynı bilgiyi Allah tekrarlıyor kadın ve erkek aynı nefisten özellikle yaratılmış ki, bir birilerine karşı üstünlük taslamasınlar. İlkönce kim yaratılmıştır Ademmi eşimi, bunun bizler için hiç bir önemi yoktur. Bazı düşünceye göre, önce Adem yaratılmış daha sonra eşi yaratılmış diye anlatılır, ama ayetler bu konuda detay vermez gördüğünüz gibi. Kur’an kadını kendi özellikleriyle, erkeği de kendi özellikleriyle aile içinde yerli yerine oturtmuş, ALLAH KATINDA HER İKİSİ DE EŞİTTİR DEMİŞTİR. Farklılık takvadadır, yaşadığı imtihanındadır. Yahudi inancından bizlere geçmiş olan bir düşünceye göre, Kadın erkeğin bir parçasından yaratıldığı sözleri, batıldır Kur’an a asla uymaz. Örnek verelim.
 
Hicr 26: Andolsun, BİZ İNSANI KURU BİR ÇAMURDAN, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. (Diyanet meali)
 
Mü’minun 12: Andolsun, BİZ İNSANI, ÇAMURDAN (süzülmüş) bir özden yarattık. (Diyanet meali)
 
Rum 20:  SİZİ TOPRAKTAN YARATMASI, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz. (Diyanet meali)
 
Taha 55: (Ey insanlar!) SİZİ TOPRAKTAN YARATTIK, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. (Diyanet meali)
 
Bizler batılın ve hurafelerin etkisiyle, İslam ı öyle yanlış yaşıyoruz ki, Allah ne emretmiş ise tersini yapıyoruz. Böyle olunca da, İslam toplumlarında kadının adeta, hakkı hukuku erkeğin inisiyatifine kalmış oluyor. Değerli din kardeşlerim, lütfen önce Kur’an ın tercümesini bolca okuyalım. Allah ın bizlere ne emrettiğini, tebliğini aracısız ilk elden öğrenelim ama önce kafamızdaki batıl ve rivayetlerden kurtulalaım yoksa Kur'an ı doğru anlamamız asla mümkün olmayacaktır. Daha sonrada bizlere din adına anlatılanları, mutlaka Kur’an ile sorgulayalım. Sorgulamayan, araştırmayan insan büyük hatalar yapar, onun için Kur’an da onlarca ayetin sonunda Allah, bizleri düşünmeye davet eder.
 
Ben bu yazımda, özellikle Müslüman kadınlarımıza sesleniyorum. Lütfen sizlere din adına dayatılanları, koşulsuz kabul etmeyiniz. Açın Allah ın bizlere rehber, yol gösterici olsun diye gönderdiği Kur’an a bakınız, onu anladığınız dilden okuyunuz ve rivayetlerin etkisinde kalmayınız. Siz Kur’an dan anlayamazsınız diyenlerin yalanlarına kanmayınız. Allah imtihan ettiği kitabı, herkesin anlayamayacağı şekilde gönderip, daha sonrada asla bizleri sorumlu tutmaz, bunu unutmayalım. Kur’an da her şey yoktur diyerek, beşerin yarattığı FIKIH inancını, Kur’an ın üstünde tutanlara lütfen kanmayınız. 
 
Saygılarımla
 
Haluk GÜMÜŞTABAK


Sayfa Kategorisi: GENEL İSLAMİ YAZILAR.