KUR'AN A DAVET

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://www.facebook.com/Kuranadavet1

https://hakyolkuran1.blogspot.com/


http://halukgta.blogcu.com/


http://kuranyolu.blogcu.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
HZ. İSA NIN, KIYAMETE YAKIN, GELECEĞİNE İNANANLARA.
Kur’an bizler için bir rehber ve yine bizler için imtihanımızın asıl kaynağıdır. Madem sorumlu olduğumuz Kur’an, öyleyse ondan faydalanmasını da doğru öğrenmeliyiz ki, yanlışa düşmeyelim.
 
Allah Kur’an ın özelliklerinden bahsederken, biz her şeyden nice örnekleri değişik ifadelerle verdik ki, anlayasınız der bizlere. Ayetler üzerinde Kur’an bütünlüğünde düşünmemizi, aklımızı kullanmamızı ister.  Kur’an ı kolaylaştırdığını ve her konuyu yine Kur’an içinde örneklerle açıkladığını, eksik bırakmadığını anlatır bizlere. 
 
Buradan da anlaşılıyor ki, Kur’an ayetlerini anlamaya çalışırken, beşeri bilgilere, rivayetlere göre değil, yine Kur’an ın verdiği örneklerinden, bilgilerden yola çıkarak, ayetleri anlamamız gerekir.
 
Nisa suresi 159. ayeti, gelin şimdi bu bilgiler ışığında anlamaya çalışalım. Yani Kur’an ın verdiği bilgilerden yola çıkalım. Önce ayeti yazalım.
 
Nisa 159; Ehlikitap'tan her biri, ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. KIYAMET GÜNÜ DE O, ONLAR ALEYHİNE BİR TANIK OLACAKTIR. 
 
Bu ayetin öncesinde yazılan ayetlere önce bakalım, Allah hangi konulardan ve kimlerden bahsediyor?
 
Nisa 155: Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflıdır" demeleri, daha doğrusu, küfürleri yüzünden Allah, kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler.
 
156: Küfürleri sebebiyle, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...
 
157: "Biz, Allah'ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, ona ilişkin bir bilgileri yoktur; SADECE SANIYA UYMAKTALAR. ONU KESİNLİKLE ÖLDÜRMEDİLER.
 
158: TAM AKSİNE, ALLAH ONU KENDİSİNE YÜKSELTTİ. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.)
 
İnsanların başlarına gelenlerin sözlerinde durmayıp, inkârcı olmalarından ve peygamberlere karşı takındıkları tavrın, onların cezalandırılmasına neden olduğunu söylüyor. İman etmemeleri, Meryem aleyhinde iftira atmaları, onların küfürlerini artırdığı örneğini de veriyor.
 
Daha da ileri giderek, Allah ın resulü Hz. İsa yı öldürdüklerini iddia ediyorlar. Hâlbuki onu asamadıklarını, onlara benzeri gösterildiğini söylüyor. Hz. İsa hakkında bilinçsizce tartışmaya girenler, bilgileri olmadığı halde onu çarmıha gerdik diyenler, ancak sanıya inanmaktadırlar diyor Kur’an. Çünkü Hz. İsa yı öldüremediklerini Allah açıklıyor.
 
Daha da net bir açıklamayla,  Allah Hz. İsa yı kendisine yükselttiğini söylüyor. Bu ne demektir? Allah elçisinin, bu Dünya ile ilişkisini kesmiş, ama kimseye göstermemiştir. Bu ayette anlatılan, bu dünya ile ilişiği kesilip ruhunun Allah ın yanına alınmasıdır, tıpkı bizlerin ölüp Allah ın huzuruna gittiğimiz gibi.
 
Kur'an bu konuda çok dikkat çekici açıklamalar yapmış ve Enbiya suresi 34. ayetinde Allah elçisine, BİZ SENDEN ÖNCE HİÇ BİR BEŞERE EBEDİ UZUN BİR ÖMÜR VERMEDİK diye apaçık bildirmiştir. Bu ayetleri tebliğ alan bizler nasıl olurda hala Hz. İsa kıyamete yakın gelecek deriz. Yine Enbiya 8. ayettede bu konu ile ilgili, biz peygamberleri yemek yemeyen, ebedi yaşayan kişiler olarak göndermedik diye bizlere bildirmiştir. Bu bilgilere gözlerimizi kapatıyorsak, batılın takipçileri oluruz bunu unuıtmayalım.
 
DÜNYAYA GELİŞİ NASIL BİR MUCİZE İSE, RAHMANIN HUZURUNA GİDİŞİ DE YİNE BİR MUCİZE İLE OLMUŞTUR, ÖLÜMÜ TOPLUMA GÖSTERİLMEMİŞTİR.
 
Bizlerde öldüğümüzde bedenimiz bu dünyada kalır, ruhumuz ise Allah a ın katına yükseltilir, ama uyku halinde bırakılır. Taki, hesabın görüleceği kıyamete kadar. Ayette geçen ehli kitap toplumunun, Hz. İsa dönemindeki Yahudi ve Hıristiyanlar olduğu anlaşılıyor.
 
Şimdide gelelim Nisa 159. ayete. Allah bu ayetinde aşağıdaki sözleriyle neyi ve kimleri kast etmiş olabilir?
 
(EHLİKİTAP'TAN HER BİRİ ÖLÜMÜNDEN ÖNCE ONA MUTLAKA İNANACAKTIR. KIYAMET GÜNÜ DE O, ONLAR ALEYHİNE BİR TANIK OLACAKTIR. )
 
Bu ayet örnek gösterilerek, Hz. İsa nın tekrar geleceği söylenmektedir. Hâlbuki bu konuyla ilgili tek bir açıklama yoktur.  Ehlikitabın ölümlerinden önce ona inanacak sözünden, Hz. İsa nın getirdiği kitaba inanacakları ve onların Hz. İsa ile ilgili hurafe inançların yanlış olduğunu fark edeceklerini söylüyor ayet. İsa Peygamberimizin de kıyamet gününde, inandıkları yanlış itikatlarından dolayı, bu kişilerin Aleyhine, tanıklık yapacağından bahsediliyor. Örneğin Hz. İsa için, Allah ın oğlu yakıştırılması yapılmış ve onun hakkında birçok asılsız sözlere inanılmıştır.
 
Yine Kur’an dan bazı ayetleri öne sürerek, Hz. İsa nın geleceği konusunda, Allah açıkça hiç bahsetmediği halde, ayetlere farklı anlamlar yüklenmektedir. Birkaç örnek verelim.
 
Zuhruf 61: ŞÜPHESİZ O, KIYAMET SAATİ İÇİN BİR İLİMDİR... 
 
Ayete baktığımızda, Hz. İsa dan hiç bahsedilmediğini görürüz. Bu ayetten birkaç ayet sonra ve önce Hz. İsa dan bahsedilmesi sanırım yanlış bir anlam verilmesine etkili olmuş olabilir.
 
Peki, bahsedilmediği halde Hz. İsa nın ahir zamanda geleceğini ve kıyamet için bir delil olarak gösterilmesi, Kur’an a uyuyor mu? Kesinlikle uymuyor. Allah Kur’an da birçok ayetinde, kıyamet saatini soranlara cevap olması adına ne diyordu hatırlayalım. KIYAMET ANSIZIN GELECEK. Eğer kıyametten önce Hz. İsa nın geleceğini söylersek, Allah ın birçok ayetinde geçen ansızın gelecek sözlerini, demek ki görmezden geliyoruz, üstünü örtüyoruz. 
 
Buradan da anlaşılıyor ki, Rabbin vermediği bir hüküm, mutlaka Kur’an ile çelişir. Peki, ayette ne anlatıyor Yaradan? Kıyamet konusunda bizlere bazı bilgiler, ilim veren neydi? Elbette Kur’an. Kıyamet konusunda bizlerin gerçek ilmi, Kur’an dan başka ne olabilir? Ama bizler Kur’an ilmini bir kenara bırakıp, beşerin ilmiyle iman ederek, Rabbin açıkça hükmetmediği bir konuyu, kelimelerin anlamları ile oynayarak, nasıl bir yanlış yaptığımızın farkında bile değiliz. Hatırlayınız Allah hükmü ben açık, detaylı, anlaşılır ve birçok örneklerle veririm demiyor muydu?
 
Yine örnek verdikleri başka bir ayete gelelim.
 
Ali İmran 48:"ONA KİTABI, HİKMETİ, TEVRAT’I VE İNCİL’İ ÖĞRETECEK." 
 
Bu ayetin bir öncesine baktığımızda, Meryem anamızın, Hz. İsa yı nasıl dünyaya getirdiği konusu anlatılır. Bu ayet örnek verilerek Hz. İsa nın kıyametten önce geleceği ve Allah ın Ona kitaptan kasıt Kur’an ı, Tevrat ı ve İncili öğreteceği söylenmektedir. Bunları nasıl söyleriz anlayamıyorum. Hâlbuki bir ayet sonrası Allah ın Meryem anamızın dünyaya getirdiği Hz. İsa yı, nasıl peygamber yapacağı anlatılıyor. KIYAMET GÜNÜ GELDİĞİNDE NEDEN HZ. İSA YA İNCİLİ TEVRAT I ÖĞRETSİN, O ZATEN DAHA ÖNCE BUNLARI ÖĞRENMEMİŞ MİYDİ? Bakın ne kadar taban tabana zıt bir fikre, sırf hurafe itikatlara delil olsun diye, nasılda inanıyoruz.  Allah yarattığı kullar için bakın ne diyor.
 
Ankebut 57: HER CAN ÖLÜMÜ TADACAKTIR. SONUNDA BİZE DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ.
 
Eğer Hz. İsa yı da bizler gibi bir beşer kabul ediyorsak, onun ölmediğini söylememiz asla doğru olamaz. Şimdide Allah ın açıkça söylediği ayete bakalım.
 
Ali İmran 55: Allah buyurmuştu ki: “EY İSA! SENİ VEFAT ETTİRECEĞİM, SENİ KATIMA YÜKSELTECEĞİM, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman, ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.
 
Bunca ayetleri apaçık gördüğümüz halde, Hz. İsa hala ölmedi, kıyamete yakın gelecek diye inanalar, Kur’an ın ayetlerine iman etmemiş olacağının farkında olmalıdırlar. Çünkü Rabbimiz açıkça İsa peygamberimiz için, seni vefat ettireceğiz ve katımıza alacağız diyor.
 
Kur’an ayetlerini, yine Kur’an ışığında anlamaya çalışırsak, en doğru yolu izlemiş oluruz. Allah biz her konuyu detaylı açıkladık ve örnekler verdik diyorsa, kıyametin kopmasından önce Hz. İsa nın geleceğini söylemek ve savunmak, kelimelere kendi nefsimizce anlamlar vermek, bizleri Kur’an ın yolundan ayıracak, şeytana yaklaştıracaktır. Eğer Allah kıyametten önce Hz. İsa’yı gönderecek olsaydı, bunu çok açık bir şekilde bizlere söylerdi. AYETLERİ KUR’AN IŞIĞINDA DEĞİL, RİVAYET VE SANI BİLGİLER IŞIĞINDA ANLAMAYA ÇALIŞIRSAK, RABBİN DOĞRULARI İLE ASLA BULUŞAMAYIZ.
 
Dilerim Rabbimden Kur’an ayetlerini, yine Kur’an ışığında anlamaya çalışan, aklını Kur’an ile buluşturan, Rabbin halis kullarından oluruz.
 
Saygılarımla 
Haluk GÜMÜŞTABAK
 

http://halukgta.blogcu.com/

http://kuranyolu.blogcu.com/Sayfa Kategorisi: MEHDİ MESİH KONUSU.