KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
ALLAH ELÇİSİNE, SEN OLMASAYDIN KAİNATI YARATMAZDIM, DEMİŞ OLABİLİR Mİ?
Allah yarattığı kullarına, akıl ve özgür iradesi verdikten sonra, yinede yalnız bırakmamış, onlara rehberler yol göstericiler göndermiştir. Fakat ne yazık ki biz Rabbin kulları, Allah ın rehberinden istifade etmesini bilememiş, nefsimizin esiri olarak, adeta beşeri putlar yaratmışız kendimize. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah ın rehber olsun diye gönderdiği kitaplarında hiç bahsetmediği halde, görev verdiği elçilerini adeta putlaştırarak, Allah ın oğlu yakıştırmasını yapmışlardır. Kur’an da bu konudan bahsederek, bakın ne diyor bizlere.
 
Tevbe 30: Yahudiler: "UZEYR, ALLAH'IN OĞLUDUR." dediler; Hıristiyanlar da: "MESİH, ALLAH'IN OĞLUDUR." dediler. KENDİ AĞIZLARININ SÖZÜDÜR BU. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar.
 
Bu yanlış inancın ardı sıra gidenlere bizler, Allah evlat edinmez, O yücedir eşi benzeri yoktur, doğmamıştır, doğrulmamıştır diye cevap veririz, Kur’an dan aldığımız bilgiler ışığında. Bakın Allah evlat edindi diyenlere, nasıl bir cevap veriyor.
 
Bakara 116: "ALLAH ÇOCUK EDİNDİ." DEDİLER. HÂŞÂ! BÖYLE BİR ŞEYDEN ARINMIŞTIR O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O'na aittir. Bunların tümü O'nun önünde boyun bükmektedir.
 
Allah yarattığı kulunu evlat edinmeyeceğini, böyle bir davranıştan arınmış olduğunu söylüyor bizlere. Tam aksine göklerde ve yerde ne varsa Allah a ait olduğu ve onun önünde herkesin boyun eğdiğini söylüyor. Şimdide acaba buna benzer büyük hataları, biz Müslümanlarda farkında olmadan yapıyor olabilir miyiz? Hemen verdiğiniz cevabı duyar gibiyim. Hâşâ asla, Allah evlat edinmez, diyorsunuz eminim. PEKİ, YARATTIĞI KULUNU EVLAT EDİNMEYEN, EŞİ VE BENZERİ OLMAYAN, YÜCELİĞİNİ HAYAL BİLE EDEMEDİĞİMİZ, OL DEDİĞİNDE HER ŞEYİN OLDUĞU BİR YARATICI GÜÇ, YARATTIĞI KULLARINDAN BİZİM BEŞERİ ANLAMDA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HABİB, HALİL, DOST YANİ SEVGİLİ, ARKADAŞ EDİNİR Mİ? Hadi bakalım şimdi bu soruma, nefsinizde cevap veriniz.
 
İnanç ve itikatlarımıza delil aramak için Kur’an ayetlerine bakıp, kelimelerin ardına farklı anlamlar yükleyerek, bir inanç yarattığımızın farkında bile değiliz. Nisa suresi 125. ayetinde Allah İbrahim i Halil edindi, yani GÜVENİLİR, SADIK KULLARI ARASINA ALDI. Allah İbrahim i sevgisiyle kuşatmış, yüceltmiştir, Allah a gönülden iman etmiştir, KENDİSİNE YAKIN OLAN KULLARINDAN YAPMIŞTIR DİYOR. Bu konuyu doğru anlamak istiyorsak, Bakara 135, Ali İmran 95, Enam 79. Nahl 123 ayetlerle birlikte düşünelim. Böylece Allah ın Resulü Hz. İbrahime nasıl değer verdiğini doğru anlayalım ki, bizlerde aynı yolu izleyelim. Buna güzel bir örnek verelim. Ali İmran 68. ayetinde Allah, bakın kimlerin velisi olduğunu, kimleri sadık ve güvenilir olarak görüyor. "ALLAH MÜMİNLERİN VELİSİDİR/YAKINIDIR." DEMEK Kİ BİZLERİ YARATAN ALLAH,  BATIL VE HURAFEDEN UZAK ALAH IN YOLUNDAN GİDEN KULLARININ VELİSİ  OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. GÖNDERDİĞİ KİTABA UYAN, ONUN YOLUNDAN GİDEN, SAMİMİ TÜM İMAN EDENLERİN DOSTU, KORUYUCUSU OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYOR BİZLERE.
 
Ne yazık ki bizler, diğer ehli kitabın yanlışlarına öyle bir düşüyoruz ki, belki de onlardan daha büyük bir yanılgı içindeyiz. Allah evlat edinmez diyoruz, ama bugün bizler, evlat edinmekten hiçbir farkı olmayan, hatta daha da ileri gidercesine bakın neler söylüyoruz. Şu sözleri Allah ın söylediğine inanıyoruz."EY RESULÜM, İBRAHİM’İ HALİL [DOST], SENİ DE HABİB [SEVGİLİ] EDİNDİM. SENDEN DAHA SEVGİLİ HİÇ BİR ŞEY YARATMADIM. SENİN, BENİM İNDİMDEKİ YÜKSEK DERECENİN BİLİNMESİ İÇİN, DÜNYAYI VE DÜNYA EHLİNİ YARATTIM. SEN OLMASAYDIN, KÂİNATI YARATMAZDIM." [MEVAHİB-İ LEDÜNNİYYE]
 
Ne dersiniz, ALLAH EVLAT EDİNMEZ AMA YARATTIĞI KULLARI İÇİNDEN BEŞERİ ANLAMDA, SANKİ EŞİT YARATILMIŞ GİBİ DOST, SEVGİLİ, ARKADAŞ EDİNİR Mİ? Birde yarattığı âlem bir tarafa, sen bir tarafasın şeklinde sözler söyler mi? Sen olmasaydın bu âlemi yaratmazdım, senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini yarattım demiş olabilir mi? Kur’an ın özüne, ayetlerine ve Allah ın eşsiz, tarifsiz yüceliğine, uyuyor mu bu sözler? Bizler Allah evlat edinmez dedikten sonra, nasıl olurda Allah yarattığı kulları arasından Elçisini Kur'an ın bahsetmediği, çok farklı anlamda dost, sevgili edindi deme yanlışını gösterebiliriz, bu kelimeye farklı anlamlar yükleriz. Bu bilgiler Kur’an da olmadığına göre, bizlere hangi emin yoldan geliyor da, bizler hiç şüphe duymadan iman ediyoruz? 
 
Hz. İsa Allah ın oğlu demekle, yazdığım ve kutsi hadis adı altında geçen yukarıdaki hadisin, bir birinden farkı var mı? Hıristiyanların Hz. İsa Allah ın oğlu diye inanmaları ile bizler onların yaptıkları bu büyük hatadan daha ileri giderek, "Resulüm olmasaydı bu âlemi yaratmazdım" sözlerine inanırsak, hataların en büyüğünü yapmış olmaz mıyız sizce? Bizler rivayetleri, sanıyı Kur’an ın ne yazık ki önüne geçirerek, dinden ne derece uzaklaştığımızın farkında bile değiliz. Ne dersiniz sizce Kur’an ayetlerine, kutsi hadis diye nakledilen bu sözler uyuyor mu? NE YAZIK Kİ KUTSİ HADİS ADI ALTINDA, KUR’AN A EŞ TUTULARAK, TOPLUM ÖYLE BİR ALDATILIYOR Kİ, YAHUDİLERİ DE, HIRİSTİYANLARI DA BU KONUDA GERİDE BIRAKIYORUZ. Aşağıdaki bilgilere ve düşünceye inandığımızda, sizce Kur’an dan uzaklaşıp, bir meçhule doğru gitmiş olmuyor muyuz? 
 
"Arş üzerinde, cennetteki her şeyin üzerinde benim ismim vardır.
 
Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki;
 
Adem aleyhisselam cennetten çıkarılınca, ya Rabbi Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti.
 
Allahü teala ise,( Ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için) Ya Âdem onu henüz yaratmadım nereden bildin? Buyurdu.
 
Âdem Aleyhisselam da, Arşta”La ilahe illallah Muhammed ün Resulullah” yazılı olduğunu gördüm anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dedi.
 
Allahü teala buyurdu ki: “ Ya Âdem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım”
 
Cennette her ağacın yaprakları üzerinde, la ilahe illallah Muhammed ün Resulullah yazılıdır.
 
Allahü Teâlâ yine buyurdu ki:
 
Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin kabul ederdim. O olmasaydı seni yaratmazdım.
 
Mirac’da Allahü teala, peygamber efendimize,( Senden başka her şeyi senin için yarattım) buyurunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem de,( Ben de senden başka her şeyi, senin için terk ettim) dedi. ( Mirat-ı Kâinat) denilmektedir."
 
Acaba bu bilgilerin nerelerden bizlere ulaştığı konusunda, hiç düşünen var mı? Hiç sanmıyorum, akıl bir kenara bırakılmış, edindiğimiz velilerin peşi sıra öyle bir gidiyoruz ki, bataklığın içinde çırpındığımızın bile farkında değiliz. Tüm bunları söylediğimizde, bu bilgilere inananlar şunu söylüyorlar. İslam âleminin büyük bir çoğunluğu buna inanıyor. Bir akıllı azınlık siz misiniz, diye karşılık veriyorlar. Allah bunlara da cevap veriyor ve bakın Kur’an ın dışından rivayetlerle dine hüküm koyanlara, yani sanıya iman eden çoğunluğa nasıl cevap veriyor.
 
Enam 116: YERYÜZÜNDEKİ İNSANLARIN ÇOĞUNLUĞUNA UYARSAN, SENİ ALLAH YOLUNDAN SAPTIRIRLAR. SADECE SANIYA UYARLAR ONLAR VE SADECE SAÇMALARLAR.
 
Demek ki, çoğunluk öyle inanıyor demek büyük hata. Daha da büyük hata, emin olmadığımız rivayet, sanı yani zannetmek, emin olunmayan bilginin ardı sıra gidenler için, Allah ın söyledikleri çok dikkat çekicidir. ONLAR SADECE SAÇMALARLAR DİYOR. Allah ın Resulü gayb konusunda, Allah ın Kur’an da bildirdiği dışında hiçbir gaybı bilgisi olmadığını söylüyor bizlere. Bakın birkaç örnek.
 
Neml 65: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
 
Hud 123: Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyle ise O'na kulluk et ve O'na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
 
Enam 50: De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?
 
Yukarıda ki ayetlerle, bizlere rivayet edilen hadisler birbirini onaylıyor mu? Allah ın Resulü, bana bildirilen dışında gaybı ben bilmem diyor. Ama biz Allah ın Resulünün söylediğini iddia ettiğimiz "ARŞ ÜZERİNDE, CENNETTEKİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE BENİM İSMİM VARDIR." sözlerine inanabiliyoruz. Daha çok detaylar verilen  bu bilgiler, acaba nereden alındı? Kimler verdi Kur’an ın tek kelime bile bahsetmediği bu bilgileri bize diye, hiç düşünmüyor muyuz? BİZLER İSLAM I, GÜNÜMÜZDE ÖYLE BİR YAŞIYORUZ Kİ, CAHİLİYE DÖNEMİNİ ARATMIYOR. Rivayet hadislere çok fazla değer veren arkadaşlarıma, onların anlayacağı şekliyle bir örnek vermek istiyorum.
 
(Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı surette methettikleri gibi, sakın sizler de beni methederken aşırı gitmeyiniz. ŞÜPHESİZ Kİ, BEN SADECE BİR KULUM. ONUN İÇİN BANA (SADECE) ALLAH'IN KULU VE RESÛLÜ DEYİNİZ.)
 
İslam toplumunun büyük çoğunluğu, ne yazık ki büyük bir yanılgının ardı sıra giderek, Kur’an ı devre dışı bıraktığının farkında bile değil.  Edindikleri velilerin, mezheplerin fıkıh kitapları, toplumun elinden düşmüyor. Kur’an, Allah ın Resulünün mahşer günü söyleyeceği gibi, ne yazık ki devre dışı bırakıldı. İslam toplumu olarak, halimiz hiçte iç açıcı değil. Ne olur affet bizleri Rabbimiz. Gözlerimizdeki, gönlümüzde ki gaflet perdesini kaldır bizlerden. Yaptığımız hatalarımızı görmemizi sağla bizlerin. Böyle devam ederse, geçmiş kavimlerin uğradığı cezalardan, bizlerde asla kurtulamayacağız.
 
Saygılarımla 
Haluk GÜMÜŞTABAK.