KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
CAHİLİYE TOPLUMUNUN YAPTIĞI YANLIŞLARI, BUGÜN BİZLERDE YAPIYORUZ.

Bugün sizlerle Kur’an da geçen, puta tapanlar sözüyle Allah, kimlerden bahsediyor ve puta tapanların inançlarının neler olabileceğini, yine Kur’an dan yola çıkarak anlamaya çalışalım ki, Rabbimizin uyardığı bu inanç şeklinden, bizler de uzak kalabilelim inşallah. Önce şöyle bir düşünelim. Kur’an peygamberimize indirildiğinde, Allah ın varlığına inanmayanlar mı, Allah yerine putlara tapıyordu? Kur’an a baktığımızda tam tersine Allah dan yardım ister gibi, elleriyle yaptıkları putlaştırdıkları kişilerden yardım isteyenlerin, ehli kitap toplumu olduğunu görüyoruz. Yani bunlar, kendilerinin Yahudi ve Hıristiyan olduğunu söyleyen toplumlar. DEMEK Kİ BUNLARIN HEPSİ, EDİNDİKLERİ PUTLARA ALLAH DİYE TAPMIYORLAR, TAM AKSİNE KENDİLERİ İLE ALLAH ARASINDA ARACI OLMALARINI İSTEDİKLERİ, EDİNDİKLERİ BEŞERİ KİŞİLERİ PUTLAŞTIRMIŞ, TAĞUTLARIN ARDI SIRA GİDEREK, ONLARDAN YARDIM İSTER OLMUŞLAR. Aşağıdaki ayete önce bakalım.

Sad 6–7: İleri gelenleri şöyle deyip geçtiler: “GİDİN, İLAHLARINIZA SAHİP ÇIKIN. Sizden istenen odur.” “SON ŞERİATTA BUNU DUYMADIK; bu sadece uyduruk bir şey”.

Bizler ilah kelimesinin anlamını, önce doğru öğrenmeliyiz ki bu ayette anlatılmak isteneni doğru anlayalım. Bakın İlah kelimesi ne anlama geliyor. “BİR ALANDA YARATICILIĞIYLA HAYRANLIK UYANDIRAN, ÇOK BEĞENİLEN, ÇOK SEVİLEN, ÇOK TUTULAN KİMSE.” Allah bu güce sahip olan yalnız benim diyor. Peki, bizler inancımızı yaşarken bunu hayata geçiriyor muyuz, yoksa edindiğimiz veli, evliya dediğimiz insanlara da, bu yakıştırmaları farkında olmadan yapıyor muyuz, ne dersiniz? Kitap ehli yaptığı için Allah uyarıyor, bizlerde aynı yanlışı yapmayalım diye.   Dikkat ederseniz, en son şeriatta, kendilerine bildirilen dinde bunu işitmedik diyerek, kitap ehlinin ne derece bozulduğunu gösteriyor. Örneğin isimleri Kur’an da da geçen, veli edinerek ondan yardım istedikleri putlardan olan LAT, o devirde Hacca gelen insanlara yiyecek, su gibi ihtiyaçlarını dağıtan, buraya gelen insanların ihtiyaçlarını gören, toplumda çok sevilen bir insan olduğu rivayet edilir.

Yine o devirde putlaştırılan, Allah dan istenecek yardımı, bunların aracılığıyla, bu şahısların putlarından, heykellerinden dileyen MENAT ise, o devrin insanlarının refah ve iyiliği için uğraşan bir insan olduğu, bununda toplumca çok sevildiği rivayet edilir. UZZA ise, yine o devrin insanlarının sağlığı ile ilgilenen, bir insan olduğu anlatılır. Tabi tüm bu bilgilerin doğruluğu konusunda, kesin bir bilgide yoktur, hepsi rivayettir onuda söylemek isterim. Yalnız bilinen bir gerçek varsa, yaşadığı devirde çok sevilen, saygı duyulan, yardım sever bir insan olduklarıdır. Yaşadıkları dönemlerde üzerinde çok fazla durulmayan, ama öldükten sonra adeta putlaştırılan bir insan oldukları anlaşılıyor. Sanırım bu sözlerimi okuyunca, günümüzde aynı hataların, bir başka şekliyle, hala günümüzde devam etiğine dair örnekleri, sizlerde hatırlamış olmalısınız.

Yine atalarının inancında direten, Allah ın gönderdiği kitaptan iyice uzaklaşan, onun izinden sapan atalarının hurafe inançlarının ardı sıra gidip, Allah ın gönderdiği elçisine sırt çeviren, onu dinlemek bile istemeyenlere bakın ne söylüyor Kur’an.

Sad 4–5: KÂFİRLER, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu, yalancı bir sihirbazdır.” “İLÂHLARI BİR TEK İLÂH MI YAPTI? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!”

Lütfen dikkat, ALLAH IN BERİSİNDEN PUTLAR EDİNENLER, ONLARI ADETA İLAHLAŞTIRANLAR, EHLİ KİTAP TOPLUMU. Bu insanlar ilahları bir tek ilah mı yaptı derken, birden fazla Allah yaratıcı var anlamında söylemiyorlar. Çünkü hepsinin ellerinde İncil ve Tevrat ta tek bir yaratıcının olduğu yazıyor, ama onlar Allah ın yetkilerini yaratılmış beşere de vererek, adeta Allah ın yanında ilahlar yaratıyorlardı. Bu konuya dikkat çekiliyor.  Peki, bizler günümüzde nasıl davranıyoruz?  Şefaat tümden Allah a aittir, hiçbir şefaatin kabul etmediği o günden sakının diyen Rabbimize inat, şefaatçiler edinmiyor muyuz? İşte bunu yapmak, Allah ın yanında İlahlar edinmektir. Allah bu yanlışı kitap ehli yaptı, sizler yapmayın diye bizlere örnekler verip uyarıyor. Peki, bizler ders alıyor muyuz? Yorumunu sizlere bırakıyorum. Bakalım Allah kendisi ile arasına aracı koyarak, yardım istenmesine ne cevap veriyor.

Zümer 3: Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. ALLAH İLE ARALARINA EVLİYA/VELİ/DOST YERLEŞTİRENLER ŞÖYLE DERLER: “BİZİM BUNLARA KULLUK ETMEMİZ, SIRF BİZİ ALLAH’A DAHA ÇOK YAKLAŞTIRSINLAR DİYEDİR.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü, onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve ayetleri görmezlikte (kâfirlikte) direnen birini yoluna kabul etmez.

Demek ki Bizler Allah a yaklaşmak, onun rızasını almak, ondan yardım istemek için, asla bir beşeri veliler, dostlar edinip aracı koyamayacağımızı, bunu yapanların ise puta tapmak, tağut un peşinden koşmak olduğunu söylüyor Allah. İŞİN DAHA KÖTÜSÜ ARACI KOYANLAR, AYETLERİ GÖRMEZDEN GELENLER, ALLAH IN DOĞRU YOLUNU BULAMAZ DİYOR. Şimdide sizlere rivayet edilen şöyle bir bilgi nakletmek istiyorum, LAT isimli edindikleri put hakkında. Bunu da günümüz inançlarımızla karşılaştıralım.

“Lat, Taifliler in baş putu idi. Anlatıldığına göre Lât, vaktiyle iyi ve yardımsever bir adamın adı idi. Bu adam Mekke'ye gelen ziyaretçilere un dağıtırdı. ÖLÜNCE HALK, BİR SÜRE MEZARINI ZİYARET YERİ EDİNDİ. ARKASINDAN HEYKELİNİ DİKTİLER. DAHA SONRA DA HEYKELİNİ N ÜZERİNE “BEYTÜR RABBE” ADINI VERDİKLER İ BİR ANIT YAPI KURDULAR. Hicri dokuz yılında Mekke'nin ardından Taif de fethedilince Peygamber imiz (salât ve selâm üzerine olsun) sahabeler den Muğıre b. Şube'yi göndererek bu putu yıktırdı. (Bkz. İbn Kesir, El-Sireti'n-nebeviyye, c. 4, s. 61.)

Yukarıdaki bilgileri okuyunca, günümüzde yaptığımız yanlışlara ne kadar benzediğini hatırladım. Acaba bu yanlışların birçoğunu bizler günümüzde yapmıyor muyuz? Allah sakın din ve iman adına velilerin peşine düşmeyin, onlardan medet ummayın, sizin ile arama aracı koymayın, şefaat dilemeyin dediği halde, bizler bunun tam tersini yaparak, bugün günümüzde bu şahısların mezarlarına gidip, sabahlara kadar mezarının yanında yatarak, ondan yardım istemiyor muyuz? Ölmüş bazı kişiler için bunlar Allah dostuydu, bizlere şefaat edecek diyerek, onlardan medet ummuyor muyuz? Günümüzde hala yaşayan ve veli, şeyh edindiğimiz kişileri hiç hatırlatmak istemiyorum. Onların şimdilik heykellerini dikmedik, daha sonra ne olur işte onu düşünmek bile istemiyorum. İbrahim peygamberimiz, putlara tapan babasına bakın ne diyor.

Enbiya 52–53: Bir gün babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin şu karşılarında saygıyla durduğunuz heykeller nedir? Dediler ki “BİZ BİLDİK BİLELİ ATALARIMIZ ONLARA KULLUK EDERLER.”

Demek ki biz atalarımızdan böyle öğrendik demek, yapılabilecek en büyük yanlış olduğu, bu ayetten anlaşılıyor. Hatta hatırlayınız Allah çoğunluğa uyarsanız, sizi dinden saptırırlar diyerek, çoğunluğun doğru kabul ettiğinin, her zaman doğru olmayabileceği uyarısını da yapıyordu Kur’an. Bugünde aynı yanlışın içinde çırpınıp duruyoruz, ama Kur’an ı rehber alıp, düşünen mi var? Allah Kur’an da peygamberimizden bahsederken, O kendi hevasın dan konuşmaz, onun sözleri Rabbin ilettikleridir, yani Kur’an dır diye bizleri uyarır. Kur’an da geçen heva, nefsin arzu ve hevesleri, istek ve tutkuları anlamına gelir. Hevanın ilah edinilmesi de, insanın kendi nefsinin isteklerini, Allah'ın emir ve isteklerinden önde tutması ile olur. İşte önemli olan bunun farkında olabilmektir.

Değerli kardeşlerim, hepimiz bir imtihandayız, artık bunun farkına varalım. Allah Kur’an ın ipine sarılın sakın onun sınırlarını aşmayın diye uyardığı halde, bizleri Allah ile aldatmak, imtihanımızda doğru yolumuzdan saptırmaya çalışarak, Kur’an ın sınırlarını aşmamızı isteyenler var. Gelin geçmişte edindikleri velileri putlaştırıp, tağut un peşinden gidenler gibi olmayalım. Gelin Allah ın elçisinin bizlere tebliğ ettiği emaneti, Rahmanın koruması altında olan, Kur’an ın ipine sarılalım. Onu anlayarak bolca okuyup, Allah ın söylediği gibi, anlayasınız diye yemin olsun ki kolaylaştırdık dediği Kur'an ın üzerinde düşünelim ki, bu hayatımızdaki imtihanda karşılaşacağımız sorunları, doğru çözümleyebilelim. Emanetimiz canımızı teslim ettikten sonra, son pişmanlığın hiçbir faydası olmayacaktır, bunu da unutmayalım. Bakın Rabbimiz bizleri nereye yönlendiriyor, aklı olan bu ayetlerin üzerinde çok ama çok iyi düşünür.

Kehf 27: Rabbinin Kitabı'ndan sana vah yedileni oku. ONUN KELİMELERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK YOKTUR. O'NDAN BAŞKA BİR SIĞINAK DA BULAMAZSIN.

Enbiya 10: ANDOLSUN Kİ, SİZE ÖYLE BİR KİTAP İNDİRDİK Kİ. BÜTÜN ŞANINIZ ONDADIR, HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?

Kehf 54: Yemin olsun, biz, bu Kuran'da, İNSANLAR İÇİN HER TÜRLÜ ÖRNEĞİ DEĞİŞİK İFADELERLE GÖZLER ÖNÜNE KOYDUK. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır.

Ankebut 51: KARŞILARINDA OKUNUP DURAN BİR KİTABI SANA İNDİRMİŞ OLMAMIZ ONLARA YETMİYOR MU? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Edindiğimiz veli kişileri putlaştırıp ilahlaştıranlar, ne yazık ki günümüzde belki şekil değiştirmiş haliyle, aramızda güç sahibi olmuşlar, bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Cahiliye toplumuna Allah ın indirdiği Kur’an yetmiyordu ve Allah ikaz ediyordu. Lütfen bizlerde aynı yanlışı yaparak, Kur’an ın bizlere din ve imanımız adına yetmeyeceğini söylemeyelim, aynı hatalara düşeriz. Allah ın ayetlerini sizlere hatırlattım. Amacım sizleri Kur’an a davet etmek ve üzerinde düşünmenize vesile olmaktır. BENDE BİR İNSANIN, HER ZAMAN HATA YAPABİLİRİM, AMA BİZLERE DÜŞEN RİVAYET, SANI VE BATIL SÖZLERDEN, BİLGİLERDEN UZAK, DÜŞÜNEREK KUR’AN I REHBER ALARAK,  BİRBİRİMİZİ YALNIZ KUR’AN İLE UYARMAK OLMALIDIR. LÜTFEN YANLIŞLARIM VARSA, BENİ YALNIZ KUR’AN İLE UYARINIZ. Çünkü Allah sizleri, Kur’an dan sorumlu tutuyorum hükmünü vermiştir. ALLAH SÖZÜNDE DURANDIR, LÜTFEN ALLAH A GÜVENELİM.

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/