KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
KUR'AN CARİYELER İLE EVLENMEDEN, CİNSEL İLİŞKİYE İZİN VERİYOR MU?
KUR'AN CARİYELER İLE EVLENMEDEN, CİNSEL İLİŞKİYE İZİN VERİYOR MU?
 
 
Bu konuyu doğru anlaşılması için, detaylı yazmak zorundayım, yazım uzun lütfen sabırla okuyunuz. Her konuda olduğu gibi, İslam inancında CARİYE konusu da, FIKIH kanalıyla nefsimizin istediği şekilde biçimlendirilmiştir. Önce şunu söylemek isterim, Kur’an da CARİYE ismiyle bir kelime geçmez. Ayetlere baktığınızda, ELİNİN SAHİP OLDUĞU, ELİNİN ALTINDA BULUNANLAR, kelimesini tercüme ederken, CARİYEdiye tercüme etmişlerdir. Böyle olunca da ayetlerin, çok farklı anlaşılması sağlanmıştır. Kadın köleye cariye denir fıkıhta. Fıkıh inancı, batıl ve hurafe inançları Kur’an ayetlerine sokabilmek için, bu kelimeyi kullanmışlar ve başarılıda olmuşlardır.
 
Kur’an köleliğin yanlış olduğunu, ayetlerle izah etmeye çalışmıştır kullarına, yani Allah köleliği kaldırmıştır. Kur’an savaşlarda bile esirleri köleleştirmeyi yasaklamış, ya fidye karşılığı ya da bedelsiz salıverin demiştir. İşin çok daha ilginci, Enfal 67. ayette Allah elçisine bakın ne diyor. “Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir peygambere esir sahibi olmak yaraşmaz. “ Yani esir alıp köleleştiremezsiniz. 
 
Örneğin birçok ayette, bir insanın yaptığı yanlıştan, günahtan, işlediği suçtan kurtulması için, köle azat edilmesi gerektiğinin örneklerini vermiştir Kur’an. YANİ KÖLELİK, ALLAH KATINDA ÇOK DAHA KÖTÜ BİR SUÇ Kİ, BAŞKA BİR KÖTÜLÜĞÜN, SUÇUN AFFI İÇİN, KÖLE AZAT EDİLMESİ ÖRNEĞİ VERİLİYOR. Gelelim FIKIH inancının, CARİYE yani kadın köle konusunda, kabul ettirdiği inanca. Cariye kelimesi sözlükte şu şekilde anlatılıyor.
 
Cariye: Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, ALINIP SATILABİLEN, HER KONUDA EFENDİSİNİN İSTEKLERİNE BAĞLI BULUNAN genç kadın, halayık.
 
İman etmiş bir Müslüman olarak, sizlere sormak isterim, Allah Kur’an indirildikten sonra, yani Kur’an da, bizlerin hala bu şekilde özgürlüğünü kısıtlamış, alınıp satılan ve efendisinin her emrine riayet eden kadınların yaşamasına izin verir mi? Buna inanmak, Kur’an a inanmamak demektir hatırlatırım. Peki, beşerin yarattığı fıkıh inancı, bu konuda neler söylüyor? Onu da, Sayın Hayrettin Karaman ın yazısından alıntı yaparak anlayalım.
 
“NİKÂH AKDİ, İKİSİ DE HÜR OLAN (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir. Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme...) bir hukuki işlemdir ve BU HUKUKİ İŞLEM, SAHİBİ İLE CARİYE ARASINDA KARI-KOCA GİBİ YAŞAMA HAKKINI DA VERMEKTE, nikâh akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.”  (Hayrettin Karaman.)
 
Çok ilginç ve bir o kadarda düşündürücü sözler. Şunu söylemek isterim, bu sözleri ve düşünceyi, Kur’an asla kabul etmez, onaylamaz böyle bir bilgide Kur’an da asla yoktur, olması da mümkün değildir. Özgür olmayan, kısıtlı olan bir kişinin, önce bir suçtan dolayı ceza alması gerekir. Bu cezayı da kişiler asla veremez, kanunlar verir. Kadın savaşta esir alınacak ve bu kadın alınıp satılacak ve erkek tarafından istediği gibi kullanılacak öylemi? Bu nasıl sapkın bir düşünce böyle. BÖYLE BİR İNANCI, ALLAH A NİSPET ETMEKTEN RABBİME SIĞINIRIM. 
 
Öyle şeyler anlatılıyor ki, akıl ve mantık kabul etmediği gibi, Kur’an da asla kabul etmeyecek sözleri, dine sokuyorlar ama itiraz eden ne yazık ki yok. Bizler ayetleri Kur’an ışığında düşünmeyip, beşerin rivayetlerinden yardım alarak anlamaya çalışırsak, inanın şeytanın oyuncağı oluruz. Size sorsam ve desem ki, Müslüman olan Kur’an a iman eden bir kadın köle, yani dilimizde kullanılan şekliyle cariye, MÜSLÜMAN OLDUĞU HALDE NİKÂH KIYILMADAN, SAHİBİ OLDUĞU KİŞİYLE CİNSEL OLARAK BİRLEŞEBİLİR Mİ? Bizlere öğretilen fıkıh inancına göre birleşebilir. Daha sonrada kölenin sahibi onu başkasına satar, oda ona istediğini yapar, ondan cinsellik adına faydalanabilir öylemi? HANİ MÜSLÜMAN KADIN YADA ERKEK, EVLİ OLMAYAN BİR İNSANLA BİRLEŞEMEZDİ? BU APAÇIK ZİNADIR. Tabi bu durumdan sahibinin erkek çocukları da faydalanacaktır, buna kısıtlama yok. BU NASIL BİR İNANÇ Kİ, MÜSLÜMAN BİR CARİYEYE, BU ZALİMLİKLERİ REVA GÖRÜYORUZ. Sorduğumuzda özgür olan kadın bunu yapamaz deniyor. Bu ayrımı yapan bu kuralları koyan, asla Kur’an değildir, bu gerçeğin artık farkında olalım. BU ADALETSİZLİĞİ YARATAN, BEŞERİN USLANMAZ NEFİSLERİNİN ÜRÜNÜDÜR. İşte Kur’an ı rehber almazsan, böyle sözlere inanırsın.
 
Köle sahibi bir erkek, eğer Kur’an a iman eden gerçek bir Müslüman’sa, derhal kölelerini özgürleştirmelidir. Ama hepsinin bunu yapmadığını ayetten anlıyoruz. Sormak isterim, Allah ın elçisi bu ayetleri tebliğ alıp, ümmetine tebliğ ettikten sonra, sizce hala köleleri, cariyeleri var mıydı? Vardı diyenler, Allah ın elçisine iftira atan zalimlerdir. Bakın Allah, çok açık bir şekilde köleliğin ne derece kötü bir şey olduğunu ve iman eden gerçek bir Müslüman ın, bundan vazgeçip, nasıl köleleri azat etmesi gerektiğini anlatıyor ve bizleri uyarıyor.
 
Beled suresi 11.12.13.14.15.16: Fakat insan, SARP YOKUŞU AŞAMADI. O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. (Bayraktar Bayraklı meali)
 
Bakın Allah, iman ettiğini söyleyenlere, nasıl sitemde bulunuyor ve istediğim o zor yokuşu, kullarım aşamadı ve istediklerimi yapmakta zorlanıyorlar diyor. Devamında da yapılmasını istediği şeyleri sayıyor. İlk önce saydığı da, KÖLE AZAT ETMEK, YANİ ARTIK KÖLELİK ZULMÜNE SON VERMEKTİR DİYOR. Bu kadar açık bir uyarıyı alan Allah ın elçisi, hala emri altında kölelerin olduğunu nasıl söyleriz. Ya da iman ettiğini söylediği kişiler, cariyeleri istedikleri gibi kullanabilir dediğine nasıl inanırız. Allah kölelerin azat edilmesini istediği gibi, onların içimizdeki kişilerle evlendirilmesini de ister bizlerden, köleliğe son vermek adına.  Hatta cariyelerle evlenip, onları özgürleştirme örneklerini verir.
 
Nur 32: İçinizdeki bekârları, KÖLELERİNİZDEN VE CARİYELERİNİZDEN evlenmeye elverişli olanları evlendiriniz. Yoksulluk içindeyseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır; her şeyi bilendir.( Bayraktar Bayraklı meali)
 
Allah cariye ya da köleleri, yine söylemem gerekirse ayette cariye kelimesi geçmez, bu ayette erkek ya da kadın köle, ya da size hizmet edenleri, içinizden bekârlarla evlendirin diyor ama bizler, cariyelerle evlenmeye gerek yok diyebiliyoruz ve bunlara iman ediyoruz. SİZCE ÖZGÜR KADINA İNEN, NAMUS VE İFFETİNİZİ KORUYUN AYETLERİ, MÜSLÜMAN KÖLE, CARİYE KADINLARA İNMEDİ Mİ? Onlar bu ayetlerden sorumlu değil mi? Kur’an da köle ve özgür insanın farklı sorumlu olduğu tek bir ayet vardır. Oda bir suç halinde, köleye verilecek ceza, özgür bir insana verilecek cezanın yarısı kadar olmalıdır emridir. Bunun nedeni de, Allah ın uyarılarına rağmen, hala özgürlüğüne kavuşturulmamış, köleyi korumak ve kollamak adınadır. Allah ın diğer tüm ayetleri, tüm Müslümanlar için geçerlidir. Bunun tersini düşünen, Kur’an a iman etmiyor demektir. Nur suresi 31. ayetin kadınlara hitap eden ilk cümlesini, sizlere hatırlat isterim.” MÜMİN KADINLARA DA SÖYLE, GÖZLERİNİ HARAMDAN SAKINSINLAR, IRZLARINI KORUSUNLAR.”Allah asla iman edenler arasında, özgür ya da köle diye ayrım yapmaz. Çünkü Allah köleliğin kaldırılmasını özellikle istemiştir. Kur’an tüm iman edenler içindir. Bizler ne yazık ki ayetlerde geçen kelimelerle öyle oynuyoruz ki, okuyanlar tedirgin oluyor ve neye inanacağını şaşırıyoruz. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum.
 
Meariç 29.30.31: İffetlerini korurlar. ANCAK, EŞLERİNE YA DA ELLERİNİN ALTINDA BULUNANLARA KARŞI ONLAR KINANMAZLAR. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır. (Bayraktar Bayraklı meali)
 
Meariç 29,30: Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar. ANCAK ONLAR, EŞLERİYLE, AKİTLERİNİN SAHİP OLDUĞU ŞEYLER KONUSUNDA KINANAMAZLAR. (Yaşar Nuri Öztürk meali)
 
Meariç 29, 30, 31: Irzlarını koruyanlar -ANCAK EŞLERİNE VE CARİYELERİNE KARŞI MÜSTESNA; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; (Diyanet vakfı meali)
 
Meariç 29,30: Ve iffetlerine karşı duyarlı olanlar. EŞLERİ; YANİ [nikâh yoluyla] MEŞRU ŞEKİLDE SAHİP OLDUKLARI DIŞINDA  [isteklerini frenleyenler:] ÇÜNKÜ ANCAK O ZAMAN, HİÇBİR KINAMAYA UĞRAMAZLAR. (Muhammed Esed Meali)
 
Bu ayetleri, farklı tercümelerden okudunuz. Allah ın bu ayette ne anlattığını anlayabilmemiz için, iman eden bir kadından evlilik için hangi şartları istiyorsa, aynı şartlarında cariyeler için geçerli olacağını düşünmeli ve ayeti öyle anlamaya çalışmalıyız. Ayetin sonunda Allah ne diyor? Çünkü ancak o zaman, hiçbir kınamaya uğramazlar. İşte bu cümle bizlerin doğru anlamamızı ve doğru karar vermemize anahtar olmalıdır. Allah bir kadınla, nikâh yani evlilik sözleşmesini yapmadan, asla evlenmemizi yasaklamıştır. Bunun dışında yapacağımız her türlü evlilik, hem Allah hem de toplum tarafından kınanılacak bir davranıştır. ELLERİNİN ALTINDA BULUNAN SÖZÜNDEN, EVLİ OLDUKLARI DİĞER EŞLERİ ANLAŞILMALIDIR. Ellerinin altındakiler sözünden yalnız eşler değil, cariyelerde kast ediliyor diye anlamalıyız diyenlerede, şunu söylemek isterim. Bu durumda ellerinin altında bulunan cariye, kadın köleyle evlenmeden asla birlikte olamazsın.  Bunun dışında söylenecek her söz, Kur’an a aykırıdır. Bakın Allah özgürlüğü kısıtlı, cariye Müslüman kadınlarla evlenmeyi nasıl teşvik ediyor.
 
Bakara 221: İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, MÜMİN BİR CARİYE( Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın)  Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır……..(Diyanet meali)
 
Bu ayette de aslında, özgürlüğünden yoksun köle kadından bahseder, cariye kelimesi bu anlamda verilmiştir. Bakın Allah, iman etmiş bir cariye nasıl tercih edilip evlenilmelidir diyor. Bizler ise Allah korusun cariyelerle, istediğimiz gibi ilişkide bulunabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Böyle bir durumda, bu kadınlardan doğacak çocukların durumunu düşünün. Sizce Allah, Kur’an böyle bir sapkınlığa izin verir mi? Bunların normal olduğunu söyleyenler, Allah a iftira atanlardır. Sizlere konun daha iyi anlaşılması için bir örnek daha vermek istiyorum. 
 
Ahzab 52: Bundan sonra [başka] hiçbir kadın sana helal değildir -onları[n hiç birini] başka kadınlarla, güzellikleri seni fazlasıyla cezbetse de, değiştirme[ne izin verilmemiştir]-  [halen] SAHİP OLDUKLARIN DIŞINDA [HİÇ BİRİ SANA HELAL DEĞİLDİR]. Allah her şeyi görüp gözetendir. (Muhammed Esed meali)
 
Ahzab 52: Bundan sonra sana artık başka kadınlar helal olmaz. Bunları, başka eşlerle değiştirmek de -onların güzellikleri hoşuna gitse bile - helal olmaz. ELİNİN SAHİP OLABİLECEKLERİ MÜSTESNA. Allah her şey üzerinde bir Rakîb'dir, her şeyi gözetlemektedir. (Yaşar Nuri Öztürk.)
 
Ahzab 52: Bundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek), güzellikleri çok hoşuna giden kadınlar olsa da, bunları başka eşlerle değiştirmek helal değildir. YALNIZ ELİNİN ALTINDA BULUNAN (CARİYE) LER BUNUN DIŞINDADIR. Allah, her şeyi gözetleyicidir.( Süleyman Ateş meali)
 
Dikkat ederseniz bu ayet, peygamberimiz ile ilgili. Bundan sonra ne kadar istersen iste, artık evlenemezsin diyor. Bunun elbette birçok nedeni vardır ama ona girmeyelim. Peki devamında söylediği cümleden ne anlamalıyız. Aslında ayette cariye kelimesi geçmiyor ama Sayın Süleyman Ateş, bunu parantez içinde yazmış. Ne yazık ki bu açıklamalar, bizleri yanıltıyor. Diğer tercümeler de ise ELİNİN SAHİP OLABİLECEKLERİ, SAHİP OLDUKLARIN, ELİNİN ALTINDA BULUNANLAR diye tercüme edilmiş. Dikkat ederseniz bu sözlerden cariye yani kadın köle olduğu açıklaması asla yok Kur’an da. Gelin bu sözlerden, cümlelerden ne anlamalıyız birlikte düşünelim. En doğruyu anlamak bizim görevimiz. Bu konuyu doğru anlayabilmemiz için, Beled suresi 11, 12. ayetlerde, Allah ın uyarısını lütfen aklımızdan çıkarmayalım.“O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU, SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR.” Yani Allah bu ayette, köle azad etmenin kullarına zor geldiğini söylüyor ve bizleri uyarıyor.
 
Şunu asla unutmayalım, Allah kölelerin azad edilmesini, bağışlanmasını, özgürlüğüne kavuşturulmasını, bizlerden özellikle istiyor. BU DURUMDA, ALLAH IN ELÇİSİNİN KÖLESİ, CARİYESİ OLABİLİR MİDE, bizler evlenme yasağından sonra, elinin altındaki köle cariyelerle Allah ın elçisinin evlenebileceğini ya da birlikte olacağını söylediğine inanıyoruz. Bu mümkün değil. Demek ki Allah ın elçisinin, elinin altındakilerden kast edilen, evli olan diğer eşleriyle yetinmesi gerektiği anlaşılıyor. Diğer ayetlerde de ellerinin altındakiler sözünden evlilik akdini, sözleşmesini yapmış, diğer eşler olarak anlamalıyız. Yoksa Kur’an ın tamamına ters düşen, bir inancın arkasından gitmiş oluruz. Bu konuda çok daha dikkat çekici bir örnek daha vermek istiyorum.
 
Müminun 6: Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. (Diyanet vakfı meali)
 
Müminun 6: Eşleri -yani, [evlilik yoluyla] meşru olarak sahip oldukları insanlar-  dışında [kimsede arzularına doyum aramazlar]: çünkü onlar (eşleriyle olan ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar. (Muhammed Esed meali)
 
İlk yazdığım mealde, cariye kelimesi asla geçmemesine rağmen, ellerinin sahip olduğu kelimesine bizlerin yakıştırdığı, ama çok farklı bir anlam ayete yüklediği cariye kelimesini parantez içinde yazmaktan çekinmiyoruz. Hiç sormuyoruz, Allah ın açıklamadığı, izah etmediği bir sözü bizler nasıl olurda ayete ilave ederiz, diyen ne yazık ki yok.  Sayın Muhammed Esed in tercümesi ise, Allah ın sözlerini çok daha güzel açıklıyor. Muhammet Esed bu konuda bir dip not yazmış ve bakın bu konuda neler söylüyor
 
“Lafzen, “YAHUT SAĞ ELLERİNİN MALİK OLDUĞU KİMSELER” (ev mâ meleket eymânuhum). Çoğu müfessirler, bu ifadenin şüphe götürmez bir biçimde kadın kölelerle ilgili olduğunu ve ev (“yahut”) takısının da, meşru seçeneklerden birine işaret için kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. BU GELENEKSEL YORUM BİZCE, KADIN KÖLELERLE EVLİLİK DIŞI CİNSEL İLİŞKİNİN MEŞRUİYETİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRECE, DOĞRU VE KABUL EDİLEBİLİR GÖZÜKMEMEKTEDİR: Çünkü böyle bir öngörü ya da ön kabul, KUR’AN'IN KENDİSİYLE ÇELİŞMEKTEDİR .”
 
Değerli din kardeşlerim, işte bizler İslam ı böyle yaşıyoruz. Sorgusuzca araştırmadan. Karar elbette sizlerin. Ama lütfen inancımızla oynayanların, bizleri istedikleri gibi din adına yönetmeye çalışanların oyuncağı olmayalım. İnanın hesap günü, çok üzülenlerin safında oluruz. Allah bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanmamızı istemiştir. Elde Kur’an düşünen, Allah ın doğru yolunu bulacaktır. 
 
Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK