KUR'AN A DAVET

 

 

 

AMACIMIZ HURAFEDEN, BATILDAN ARINMIŞ BİR İSLAM YAŞAMAKTIR. ONUN İÇİNDE REHBERİMİZ,  ALLAH IN KORUMASI ALTINDA Kİ, YALNIZ KUR'AN DIR.

YAZILARIMIN OLDUĞU DİĞER SİTELERİM.

 

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takvim

 
Gerekli Linkler

 
MAİDE SURESİ 41-42-43-44. AYETLER NELER ANLATIYOR.
Kur’an ı her okuyuşumda, sanki ilk defa okuyormuş gibi, ondan yeni feyizler yeni ışıklar alıyorum çok şükür. Beni her okuyuşumda daha çok bilgilendirdiğine ve düşünmeye sevk ettiğine şahit oluyorum. Aşağıdaki ayetleri paylaşmak ve sizleri üzerinde birlikte düşünmeye davet etmek istiyorum.
 
Düşünmenizi ve ayetlerle karşılaştırmanızı istediğim konu, bizlere geleneksel İslam ın öğrettiği gibi, acaba Allah elçisine, topluma Kur’an ın hiç bahsetmediği konularda, hüküm koyma yetkisi vermiş midir? Peygamberler, toplumu yalnız ne ile uyarmak ve hüküm vermekle görevlendirilmiştir, sanırım bu soruların cevabını bu ayetlerde bulacağız. Önce ayetleri yazalım ve dikkatle okuyalım.
 
Maide 41: Ey peygamber! Kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla “inandık” diyenlerden ve Yahudilerden inkârda yarışırcasına koşanlar seni üzmesin. ONLAR DAİMA YALANA VE SANA GELMEYENLERE KULAK VERİRLER. KELİMELERİ YERLERİNDEN DEĞİŞTİRİRLER. “Eğer size şu verilirse hemen alınız, o verilmezse sakınınız” derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, Allah'a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır. 
 
42: ONLAR YALANI CAN KULAĞI İLE DİNLERLER; HARAMI TIKA BASA YERLER. Sana geldiklerinde, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen, adâletle hükmet! Allah, âdil davrananları sever.
 
43: ONLAR, ALLAH'IN HÜKÜMLERİNİ İÇEREN TEVRAT'A SAHİP OLDUKLARI HALDE, NASIL SENDEN HÜKÜM VERMENİ İSTERLERve ondan sonra da senin verdiğin hükümlerden yüz çevirirler? Onlar inanmış kimseler değildir.
 
44: Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik; onda yol gösterme ve nûr vardır. TESLİM OLMUŞ PEYGAMBERLER, ONUNLA YAHUDİLERE HÜKÜM VERİRLERDİ; kendilerini Tanrı'ya vermiş zâhid ve âbidler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirlerdi ve onu gözetleyip kollarlardı. “Ey Allah'ın kitabına tanık olanlar, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayınız! Kimler ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEZSE İŞTE KÂFİRLER ONLARDIR!” (Bayraktar Bayraklı mealleri)
 
Yukarıdaki ayetleri anlamak için, lütfen Kur’an ın bütününü düşünelim. Acaba Allah bu ayetlerde bizlere ne anlatmak istiyor? Maide 41. ayetten başlayarak düşünmeye çalışalım. Bu ayeti okuduğumda peygamberimizin İslam ı yaymaya, tanıtmaya çalıştığı günlerde, bazı Yahudiler onu ziyaret ediyor olmalılar ki, kendi cemaat ve toplulukları adına peygamberimize gelenlerden bahsediyor. Bu insanların sırf art niyetle Allah ın elçisinin huzuruna çıktıklarını söyleyen Yaradan, ONLAR DAİMA YALANA VE SANA GELMEYENLERE KULAK VERİRLER. KELİMELERİ YERLERİNDEN DEĞİŞTİRİRLER ve kendi topluluklarına, kendilerince yönler verip yanılttıklarını söylüyor. Günümüze kadar Yahudiler ne yazık ki bu görevlerini, sinsice içimize girip sürdürmüşler ve bizlerinde inançlarımıza sokmuşlardır. Bizler, Kur’an dan uzak hurafelerle, Kur’an ın hiç bahsetmediği öyle hükümlere iman ediyoruz ki, yaptığımız yanlışın farkında bile değiliz. Ayetleri anlamaya devam edelim.
 
“ONLAR YALANI CAN KULAĞI İLE DİNLERLER; HARAMI TIKA BASA YERLER.”
 
Şimdi sizlere soruyorum, burada geçen HARAMI TIKA BASA YERLERsözünden sizler ne anlıyorsunuz? Yenilen, içilen gerçekten boğazımızdan geçen yiyecek mi, yoksa başka bir şeyden mi bahsediyor Yaradan? Bakın sizlere Kur’an dan bir ayet hatırlatmak istiyorum, sanırım bu ayeti okuduğunuzda, tıka basa yenen şeyin ne olduğunu, daha iyi anlayacaksınız.
 
Araf  33; De ki: “Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve ALLAH HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ SÖYLEMENİZİ HARAM KILMIŞTIR.” (Bayraktar Bayraklı meali)
 
Allah gönderdiği kitaplarda, açıklamadığı tüm konularda fikirler yürütüp, uydurma sözler söylememizi HARAM KILDIĞINI SÖYLÜYOR. İşte burada bahsedilende, Allah ın açıklamadığı konulara inanıp, ardına düşenlerin durumundan bahsediyor ve onlar için ne diyor du tekrar edelim. “ONLAR YALANI CAN KULAĞI İLE DİNLERLER; HARAMI TIKA BASA YERLER.”
 
Demek ki yalana, hurafeye kulak verip, onlara inanmak açıkça haramı tıka basa yemekmiş, bu sözlerden çok net anlaşılıyor. Yoksa burada yenen yiyecek değil dikkat, yalana iyice kulak verenler, can kulağıyla dinleyenler, yani hurafeye, batıla inananlardan bahsediliyor. 
 
Allah a isnat edilen, Yaradan ın açıklamadığı uydurma sözlere inanmak olduğunu anlıyoruz. Şimdide bu ayette anlatılanları, günümüzde bizlere öğretilenlerle karşılaştırarak düşünün lütfen. Kur’an da hiçbir hüküm verilmediği halde, bunlar Allah katındandır dediklerinde, bunlara inananların durumunu sizlere bırakıyorum.
 
Şimdide 43. ayeti düşünelim, Allah ın elçisinin yanına gelen Yahudiler bir konuda peygamberimizin hakemliğine başvuruyor ve ondan bu konuda karar vermesini istiyorlar. Bakın Allah ın böyle bir olay sonucunda söyledikleri, gerçekten çok düşündürücüdür.
 
“ONLAR, ALLAH'IN HÜKÜMLERİNİ İÇEREN TEVRAT'A SAHİP OLDUKLARI HALDE, NASIL SENDEN HÜKÜM VERMENİ İSTERLER.”
 
Demek ki o devirde elde bulunan Tevrat da, hükmü açıkça belli olan bir konuda, peygamberimize müracaat edilmiş. Allah ın verdiği cevap çok düşündürücü. Demek ki Rabbin gönderdiği diğer kitaplarda da, birçok konuların değişmediğini anlıyoruz. İnandıklarını söyledikleri Tevrat a bakma zahmetini göstermeyen, ya da kendilerince değiştirip, rivayetlere iman ettiklerinden, Allah kullarını adeta uyarırcasına, SEN ÖNCE SANA GÖNDERDİĞİM KİTABA BAK, ONDAN SONRA BAŞKASINDAN YARDIM İSTE dercesine, o toplumu uyarıyor.
 
Düşünebiliyor musunuz Allah, elçisine gelen topluluğu nasıl uyarıyor? Bunu sizce neden yapıyor ve bu sözlerle acaba Rahman bizlere ne anlatmak istiyor olabilir diye düşündüğünüzde, daha sonra gelen ayetlerden bunu daha iyi anlıyoruz. 
 
Allah Tevrat ı biz indirdik ve tıpkı Kur’an için söylediği sözleri tekrarlayarak, O sizleri iyiliğe güzele kılavuzlar, O sizler için ışıktır diyor. Devamında söyledikleri ise, sanırım çok daha iyi anlatıyor anlatılmak isteneni.
 
“TESLİM OLMUŞ PEYGAMBERLER, ONUNLA YAHUDİLERE HÜKÜM VERİRLERDİ.”
 
Demek ki Allah Tevrat’ı gönderdikten sonra, o devirde görevlendirdikleri peygamberleri, toplumu uyarması için yalnız ve yalnız gönderdiği, tebliğ edilmesini istediği Tevrat la uyarma ve onunla hakemlik yapma görevi vermiş. YANİ HİÇBİR PEYGAMBER, KENDİNCE DİNE BİR ŞEY EKLEYEMEYECEĞİNİ AÇIK BİR DİLLE ANLATIYOR. Bunun tersini yapan ve bunlar Allah katındandır diyerek söylenen, ama Rabbin gönderdiği kitaplarda hiç bahsedilmeyenlere inananlara, ne diyordu Yaradan? 
 
“ONLAR YALANI CAN KULAĞI İLE DİNLERLER; HARAMI TIKA BASA YERLER.”
 
Sanırım bu konuda çok dikkatli ve titiz olmamız gerekiyor. Bugün günümüze kadar gelen Tevrat ve İnciller ne yazık ki o kadar ilave ve eklemeler yapılmış ki, kendileri bile hangisine inanacakları konusunda, karar veremez olmuşlar. Allah gönderdiği kitaplarda, birçok konuda hiçbir değişiklik yapmadığını açıkça belirtiyor bizlere. Bazı konularda ise hükmünü değiştirdiğini ve bizlere çağın gerektirdiği ölçülerde, daha iyisini gönderdiğini açıklar Kur’an da. Maide suresi 44. ayetin sonunda ise, bakın ne diyor Rabbim?
 
 “ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER, KÂFİRLERİN TA KENDİLERİDİR.” 
 
Demek ki Allah ın elçileri, yaşadıkları dönemlerde yalnız Allah ın hükmettiği kitapla hükmetmişler. Onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Daha sonra ki dönemlerde toplumu yönetenler, din ve iman adına, Allah ın indirdiği ile hükümler verenler, Allah ın indirdiği ile yetinmeyip ilaveler yaptığı için onlar, açıkça KÂFİRLERİN TA KENDİLERİDİR diyor Allah.
 
Allah bizleri, en son gönderdiği kitaptan hesaba çekeceğini söylüyorsa ve Kur'an ın korumasını üstlendiğini açıklıyorsa, bizlere düşen Kur’an ı iyice anlayarak okuyup, onun koyduğu kurallara, hükümlere uyup, ona göre yaşamak olmalıdır. Tüm bu yazdıklarımdan sonra, lütfen bizlere din ve iman adına söylenenleri, öğretilenleri düşünün, birde Kur’an ı anlayarak defalarca okuyun, gerçekleri o zaman göreceksiniz. Günümüz de bizlere öğretilenler, Kur’an da asla geçmediği halde, söylenen sözlere inandığımızda, HARAMI TIKA BASA nasıl yediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. 
 
Allah yardımcımız olsun. Rabbim gönül gözümüzü açık, gerçekleri görebilen, aklını, mantığını Kur’an ile buluşturan kulları arasına, bizleri de alması dileklerimle. 
 
Saygılarımla 
Haluk GÜMÜŞTABAK
 


Sayfa Kategorisi: KUR'AN DAN AYETLER.